"Zadruge" - Radionice o direktnoj demokraciji, 16.4.2012.

Objavljeno: 18.11.2013

Mit o apsolutnoj neprovedivosti direktne demokracije počiva na predrasudama koje najčešće počivaju na neinformiranosti. Kako smo pokazali na prethodnim radionicama, različiti oblici direktne demokracije funkcionirali su u prošlosti, a funkcioniraju i danas. Dobar primjer za to su radničke i seljačke kooperative (zadruge). Prema podacima UN-a, više od milijardu ljudi diljem svijeta sudjeluje u takvim kooperativama. Na ovoj radionici bit će prikazana načela zadružnog upravljanja, s posebnostima proizvođačkih i potrošačkih zadruga, što će biti potkrijepljeno konkretnim primjerima. Također će biti analiziran hrvatski zakonski okvir o zadrugarstvu, a na koncu će biti riječi o važnosti zadruga u okvirima socijalnog poduzetništva i ulozi zadruga u nastojanjima za uvođenje ekonomske demokracije.