Kalendar radničkih borbi - 09 - Hotel Dražica

Objavljeno: 09.12.2020

Kalendar radničkih borbi, objavljivan u mjesečnom ritmu, zamišljen je kao kratki prikaz radničke akcije koja je obilježila pojedini mjesec u godini, u periodu od 1990. do danas.
Izvor informacija je Arhiv radničkih borbi (
http://arhiv-radnickih-borbi.org/).
Ova epizoda prati blokadu hotela Dražica u Opatiji koja je trajala mjesec dana u rujnu 1999.

Autorice: Katerina Duda i Matea Grgurinović
Savjetnik: Igor Livada
Naracija: Petra Ivšić
Obrada zvuka i miks: Iva Ivan