Konferencija "Mladi PoZor"

Objavljeno: 31.01.2019

Tijekom vikenda 19. i 20. siječnja u Stubičkim Toplicama održana je završna konferencija projekta „Mladi PoZOR: glas mladih radnica i radnika u izmjenama radnog zakonodavstva“ financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Erasmus+. Konferenciju su organizirali MMH, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju/BRID te Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske/SSSH, a okupila je 50-ak mladih radnica i radnika, sindikalista i sindikalistica te aktivistica i aktivista. Tijekom dva dana sudionicu su imali priliku čuti različite kvalitativne i kvantitativne podatke o položaju mladih na tržištu rada u Hrvatskoj, a rasprave koje su uslijedile bile su zanimljive i sadržajne. Veliku ulogu u tome imala je činjenica da je konferencija okupila sudionike različitih interesa, koji dolaze iz različitih sredina te je bila jedna od rijetkih situacija u kojoj su mladi sindikalisti mogli upoznati aktiviste iz organizacija civilnog društva i obrnuto. Kroz grupni rad usmjeren na promišljanje o različitim problemima, ali i analiziranje te vlastito osmišljanje medijskih kampanja ili sindikalno-aktivistički akcija, pokazalo se da mladi imaju duboko razumijevanje za društvene procese te koju ulogu u socijalnoj državi imaju sindikati i radnička prava. Posebno je kao problem prepoznat manjak sindikalnog organiziranja mladih kao i općenito potreba veće razine informiranja cjelokupnog društva o važnosti zaštite radničkih prava. Sudionici su istaknuli da im je ova konferencija bila izvrsna prilika za umrežavanje, ali i učenje o području zaštite radničkih prava mladih ljudi kao i uloge koju mladi imaju u društvu pa time i na tržištu rada.

Također, naglasili su kako je potrebno više ovakvih prilika jer ni sustav formalnog obrazovanja ni mediji uglavnom ne pružaju dovoljno informacija o ovoj temi. Mreža nastavlja suradnju s BRID-om kao i Sekcijom mladih SSSH kroz zajedničku inicijativu „Vrijedim više“. Sugovornici u prilogu: Nediljka Buklijaš - SSSH, Jakov Kolak - BRID i MMH, te mladi radnici i radnice, sudionici tribine, Dženana Kalamujić, Stefano Cvek, Ana Šer.