Rad, (ne)red i (samo)disciplina: nevidljivo djelovanje radnica i radnika u kulturi

Objavljeno: 04.03.2022

"S obzirom da sam odlučila preispitati zašto se umjetnički rad poima kao rad kojeg ljudi rade iz ljubavi, a ne za novac, odlučila sam selekcijom radova istaknuti umjetnike i umjetnice koji djeluju u našem lokalnom kontekstu i sve te radove objedinjuje i povezuje taj zajednički nazivnik prekarni radni uvjeti u polju umjetnosti i kulture ali svaki rad specifično adresira određeni problem u polju umjetnosti", objašnjava kustosica Tena Starčević postavu izložbe Rad, (ne)red i (samo)disciplina: nevidljivo djelovanje radnica i radnika u kulturi u Galeriji Nova. Prilog snimila: Matea Božić.