Radionice o socijalnom dijalogu i klasnoj borbi

Objavljeno: 06.04.2020

Regionalni industrijski sindikat u suradnji s Centrom za razvoj radničke participacije i sindikatom Nova Solidarnost provodi projekt 'Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj stručnih i kadrovskih kapaciteta regionalnih sindikata i organizacija civilnog društva''.

U sklopu projekta, organiziran je i ciklus od šest radionica o socijalnom dijalogu i klasnoj borbi, a cilj radionica je da budu pilot program koji će se u budućnosti izvoditi i za članice i članove sindikata i sindikalne aktiviste/kinje.

Pogledajte i poslušajte što kažu polaznici/ce o radionicama koje su su održane kroz veljaču 2020. godine.