Širenje područja suradnje: udruge i sindikati u zajedničkoj borbi za javni interes

Objavljeno: 27.01.2015

Proizvodnja: Udruga Brid, Uz potporu Rosa Luxemburg Stiftung prosinac, 2014.

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) i Sindikat metalaca Hrvatske organizirali su tribinu "Širenje područja suradnje: udruge i sindikati u zajedničkoj borbi za javni interes".
Tribina je jedna u nizu aktivnosti koje BRID provodi sa željom da se uspostave šire platforme, temeljene na solidarnosti, koje bi uključivale organizacije civilnog društva, sindikate, grass-root pokrete kao i sve ostale zainteresiranima za radnička pitanja i borbu za javni interes.

snimka cijele tribine: https://www.youtube.com/watch?v=nfrpfndM1FU