Centar za razvoj radničke participacije (CRRP) organizira predavanje Boba Cannella, jednog od osnivača radničke zadruge Suma Wholefoods iz Velike Britanije te konzultanta u Cooperative Business Consultants gdje radi kao savjetnik radničkih i drugih zadruga na pitanjima upravljanja i organizacije.

 


***
Na temelju 30-godišnjeg iskustva rada u zadružnom sektoru, Cannell će govoriti o odnosu sindikata i radničkih zadruga, fokusirajući se na primjere iz prakse u Velikoj Britaniji. Neka od pitanja koja će adresirati jesu kako zadruge mogu koristiti resurse sindikata s ciljem postizanja veće razine ekonomske demokracije, kako sindikati mogu koristiti zadruge kao primjere pravednih i održivih radnih mjesta, je li sindikat potreban u poduzećima u radničkom vlasništvu i pod radničkim upravljanjem, koji im je zajednički politički cilj i koji su konkretni načini suradnje na postizanju tog cilja. Nakon uvodnog predavanja rasprava će biti otvorena za sve sudionike.
***
Predavanje se održava kao dio popratnog programa 
5. Konferencija o dobroj ekonomiji
***
Predavanje će biti održano na engleskom jeziku, ulaz je slobodan. Predavanje je organizirano u suradnji s Mrežom antifašistkinja Zagreba.