Radnička prava

Okrugli stol: "Čemu služe sindikati"

02.09.2016 u 10:00 | Hotel Dubrovnik Ljudevita Gaja 1, 10000 Zagreb, Croatia

Okrugli stol "Čemu služe sindikati" 

Sudjeluju : Krešimir Sever (predsjednik NHS-a)
Dragan Bagić (filozofski fakultet)
Teodor Celakoski ( "Pravo na grad")
Mijat Stanić (predsjednik NCS-a)
Moderatorica : Marina Škrabalo

Događaj je prenesen s facebook stranice