Kako Zakon o radu definira nepuno radno vrijeme?

Nepuno radno vrijeme radnika je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena te radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od četrdeset sati tjedno, koliko iznosi puno radno vrijeme (čl. 62. st. 1. i 2. ZOR-a). Tako primjerice radnik koji radi 30 sati tjedno, radi u nepunom radnom vremenu.