Radnička prava

Česta pitanja

Kako Zakon o radu uređuje isplatu plaće i naknadu plaće?

Kako Zakon o radu definira nepuno radno vrijeme?

Postoji li mogućnost vraćanja radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza?

Koju dužnost poslodavca propisuje Zakon o radu ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku?

U kakvom obliku mora biti sporazum o prestanku ugovora o radu?

Kako Zakon o radu definira rad u smjenama?

Što je plaćeni dopust prema Zakonu o radu?

Kako Zakon o radu normira ugovaranje i trajanje probnog rada?

Kako Zakon o radu normira otpremninu?

Postoji li ograničenje vremena ustupanja radnika?

Utječe li propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku na postojanje i valjanost ugovora?

Može li se redovito otkazati ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme?

Tko i kako utvrđuje raspored korištenja godišnjeg odmora?

Može li radnik koristiti godišnji odmor u dijelovima?

Kako ZOR uređuje trajanje godišnjeg odmora?

Što je tjedni odmor prema Zakonu o radu?

Kako ZOR propisuje dnevni odmor?

Kako Zakon o radu normira prekovremeni rad?

Kako ZOR definira radno vrijeme?

Koja je najniža dob za zaposlenje?

Tko je pripravnik i na koje se vrijeme može s pripravnikom sklopiti ugovor o radu?

Koji se podaci ne smiju tražiti prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto?