Kako Zakon o radu uređuje isplatu plaće i naknadu plaće?

ZOR propisuje kako se plaća radniku isplaćuje nakon obavljenog rada i u novcu. Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuju se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu (čl. 92. st. 1, 2, 3). Konkretno, to znači da ZOR dopušta određenu slobodu ugovaranja pa tako radnik i poslodavac mogu ugovorom o radu ugovoriti da će plaća biti isplaćena najkasnije do petog dana u idućem mjesecu. Ipak, ne mogu ugovoriti uvjete koji bi za radnika bili nepovoljniji od onih propisanih zakonom (čl. 9. ZOR-a).