Tko i kako utvrđuje raspored korištenja godišnjeg odmora?

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ovim Zakonom, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine (čl. 85. st. 1. ZOR-a). Godišnji odmor radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena (čl. 79. st. 1. ZOR-a). Blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad (tj. bolovanje) koje je utvrdio ovlašteni liječnik te dani plaćenog dopusta ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora (čl. 79. st. 2. ZOR-a).