Što je tjedni odmor prema Zakonu o radu?

Pravo na tjedni odmor propisano je člankom 75. Zakona o radu. Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata, kojem pribraja dnevni odmor iz čl. 74. ZOR-a. Konkretno ovo znači da radnik ima pravo na neprekidni tjedni odmor u trajanju od 36 sati. Maloljetnici pritom imaju pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 48 sati. Iznimka od navedena prava na tjedni odmor propisana je u slučaju smjenskih radnika koji zbog obavljanja posla u različitim smjenama ili zbog objektivno nužnih tehničkih razloga ili zbog organizacije rada ne mogu iskoristiti odmor u trajanju 36 sati, pa im pravo na tjedni odmor može biti određeno u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata, uz koji se ne pribraja dnevni odmor. Propisano je da radnik odmor koristi nedjeljom te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi, a ako to nije moguće radniku se mora za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, a zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju. Uzmimo za primjer radnika koji ne može koristiti odmor u propisanom trajanju tri tjedna već ga koristi u trajanju od 24 sata. On ima pravo, odmah nakon prestanka takvog rada, na propuštenih 36 sati tjedna odmora uz 36 sati redovita tjedna odmora.