Postoji li ograničenje vremena ustupanja radnika?

Zakon o radu propisuje kako korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom. S time da je važno napomenuti kako se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra prekidom razdoblja od tri godine (čl. 48. ZOR).