Kako ZOR propisuje dnevni odmor?

Prema čl. 74. st. 1. Zakona o radu, radnik tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. Primjerice, ako je radnik završio rad u 20:00 sati do sljedećeg početka novog radnog dana mora proteći najmanje dvanaest sati, što znači da idućeg dana ne može započeti raditi prije 8:00 sati. Punoljetnom radniku koji radi na sezonskim poslovima koji se obavljaju u dva navrata tijekom radnog dana, poslodavac je dužan osigurati pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje osam sati neprekidno (čl. 74. st. 2. ZOR-a). Kako bi navedeni radnici bili dovedeni u ravnopravni položaj s ostalim radnicima, propisano je da im se mora omogućiti korištenje zamjenskog dnevnog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg dnevni odmor nije koristio, odnosno koristio ga je u kraćem razdoblju (čl. 74. st. 3. ZOR-a). Primjerice radniku koji je radio 15 radnih dana tako da je koristio po osam sati odmora poslodavac mora osigurati korištenje propuštenih 60 sati dnevnog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg nije koristio dnevni odmor.