Kako ZOR definira radno vrijeme?

Sukladno čl. 60. st. 1. Zakona o radu radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obavezan obavljati poslove, odnosno vrijeme u kojem je spreman/raspoloživ obavljati poslove prema uputama poslodavca na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili nekom drugom mjestu koje odredi sam poslodavac. U radno vrijeme se ne ubraja vrijeme pripravnosti, tj. vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca ako se za to pokaže potreba (čl. 60. st. 2. ZOR-a). S druge strane, vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatrat će se radnim vremenom (čl. 60. st. 4. ZOR-a).