Koja je najniža dob za zaposlenje?

Prema odredbama Zakona o radu najniža dob za zaposlenje u Republici Hrvatskoj je petnaest godina. Prema čl. 19. ZOR-a, osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ne smije se zaposliti. Maloljetnik stariji od petnaest godina (osim maloljetnika koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje) ovlašten je sklopiti ugovor o radu, ako ima ovlaštenje zakonskog zastupnika (npr. roditelja) odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi (čl. 20. ZOR-a).