Tko je pripravnik i na koje se vrijeme može s pripravnikom sklopiti ugovor o radu?

Prema čl. 55. st. 1. Zakona o radu, osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala, poslodavac može zaposliti kao pripravnika. Pripravnik se osposobljava za samostalan rad u zanimanju za koje se školovao te se ugovor o radu s pripravnikom može se sklopiti na određeno vrijeme (čl. 55. st. 2. i 3. ZOR-a).