Utječe li propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku na postojanje i valjanost ugovora?

Sukladno čl. 14. st. 2. Zakona o radu propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora. Dakle, iako nije sklopljen u pisanom obliku, ugovor o radu proizvodit će pravne učinke.