Kako Zakon o radu normira ugovaranje i trajanje probnog rada?

Sukladno članku 53. prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad, a koji ne smije trajati duže od šest mjeseci. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. Stavkom 4. istog članka isključene su od primjene zakonske odredbe o otkazu ugovora o radu, osim odredbi članka 120. sukladno kojem se obrazloženi otkaz dostavlja osobi kojoj se otkazuje i to pisanim putem. Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu (čl. 21. st. 1.). Članak 125. koji propisuje sudski raskid ugovora o radu također se primjenjuje i na otkaz u slučaju ugovorenog probnog rada. Bitno je za naglasiti da je otkazni rok kod ugovorenog probnog rada najmanje sedam dana.