Može li se redovito otkazati ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme?

Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom (čl. 118. ZOR-a). Navedeno znači da niti radnik niti poslodavac nemaju pravo otkazati ugovor o radu na određeno vrijeme prije isteka roka na koji je sklopljen, osim u slučaju ako su mogućnost redovitog otkazivanja predvidjeli u samom ugovoru o radu na određeno vrijeme.