Large large naslovna fotka pixabay

Na portalu Radnička prava 22.01.2021 objavljen je članak "Imperium projektiranje - bez plaće i prijave" na koji je stigao demanti od strane odvjetnika društava Imperium projektiranje d.o.o. i Imperium Immobiliare d.o.o. Isti objavljujemo u cjelosti:

"U elektroničkoj publikaciji radnickaprava.org dana 22. siječnja 2021. godine, objavljen je članak naslova: “Imperium projektiranje - bez plaće i prijave“, autorice Ivane Perić („Članak“), a u kojemu su iznesene netočne i neprovjerene informacije koje štete ugledu Filipa Brkana te reputaciji i poslovanju društva Imperium Immobiliare d.o.o. i Imperium Projektiranje d.o.o.

Članak je objavljen nakon razgovora s gospodinom Goranom Jagićem koji je navodno radio u društvu Imperium Projektiranje d.o.o. bez prijave te s gospodinom Domagojem Ferdebarom, tajnikom Sindikata graditeljstva Hrvatske. S druge strane, prije objave članka nije kontaktiran Filip Brkan, društvo Imperium Projektiranje, niti društvo Imperium Immobiliare. 

U Članku se nekritički preuzimaju stavovi gospodina Gorana Jagića i gospodina Domagoja Ferdebara, te se spajaju u tekst iz kojeg tendenciozno proizlazi tvrdnja da Imperium Projektiranje zapošljava „na crno“. Između ostalog:

·          Naslov Članka glasi: „Imperium projektiranje - bez plaće i prijave“;

·          Podnaslov u Članku glasi: „Od “zarade od 10.000 kuna na više” do rada na crno i neplaćanja“;

·          Autor članka tendenciozno postavlja pitanje Domagoju Ferdebaru zašto sindikat nije mogao reagirati u slučaju Jagića i Imperium Projektiranja, implicirajući da se radilo o protuzakonitom postupanju društva Imperium Projektiranje; itd.

Neistina je da je Goran Jagić s društvom Imperium Projektiranje ikada sklopio ugovor o radu ili da je ikada obavljao bilo kakav posao s te osnove. Naime, jednostavnim uvidom u obrtni registar, može se utvrditi da je gospodin Goran Jagić vlasnik obrta KERA-KAM JAGIĆ, za keramičarske usluge i niskogradnju te je u tom svojstvu i komunicirao sa zaposlenicima Imperium Projektiranje. U tom smislu naglašavamo da je Goran Jagić kao obrtnik ujedno i samostalni poduzetnik koji je samostalno prijavljen na odgovarajuća obvezna osiguranja s te osnove te kao takav u pravnom prometu ne sklapa ugovore o radu, već ugovore o djelu ili slične ugovore.

Potonje proizlazi i iz pisane korespondencije koju objavljuje Članak. Naime, gospodin Goran Jagić u predmetnoj korespondenciji izričito navodi kako ne može početi s radom prije nego napravi jedan posao. Iz navedenog je jasno da gospodin Goran Jagić odrađuje poslove kao izvođač sukladno ugovoru o djelu. Iz iste korespondencije također  je vidljivo da se naknada dogovara isključivo ovisno o učinku, odnosno po satnici gospodina Gorana Jagića, a što je također obilježje ugovora o djelu, a ne ugovora o radu.

Dakle, Članak se temelji na pogrešnim činjeničnim i pravnim shvaćanjima autora o tome da je trebao biti sklopljen ugovor o radu između gospodina Gorana Jagića i društva Imperium Projektiranje. Tim potpuno pogrešnim i neinformiranim zaključkom, nanosi se velika imovinska i neimovinska šteta podnositeljima ovog zahtjeva za ispravak, pri čemu se i neosnovano prozivaju nadležna javnopravna tijela radi činjenice da u predmetnom slučaju nisu smatrali zakonitim sankcionirati opisani slučaj. 

Pored navedenog, netočni su i drugi navodi gospodina Gorana Jagića u članku, kao što su: poslovi koje je obavljao, trajanje obavljanja poslova, naknada koju je dobio itd.

Nakon izjava Gorana Jagića, članak se bavi općenitim problemom neprijavljivanja radnika, čime se Imperium Projektiranje neosnovano dovodi u taj kontekst. U tom smislu, nekritički i tendenciozno se postavlja pitanje Domagoju Ferdebaru: „Zašto sindikat nije mogao reagirati u slučaju Jagića i Imperium projektiranja“. Naime, na taj se način neosnovano implicira da bi trebalo doći do reakcije radi povrede prava radnika od strane Imperium Projektiranje, mada je iz svega navedenog očito da potonje nije slučaj. 

Ukazujemo i na činjenicu da se bez ikakvog povoda u Članku spominju i povezana društva (kao npr. Imperium Immobiliare), koja nisu uključena u predmetnu situaciju, a čime se i njima nanosi reputacijska, imovinska i neimovinska šteta.

 

Za Imperium projektiranje d.o.o., Imperium Immobiliare d.o.o. i Filipa Brkana

odvjetnik Zvonimir Đuran"


Izvor naslovne fotografije: Pixabay

Uredništvo

Tagovi:
    Preporučite članak: