Large migrantica sjedi na podu

Nekoliko europskih konfederacija sindikata poslale su pismo belgijskom predsjedništvu Vijeća Europske unije u kojem upozoravaju da je trenutačni prijedlog Europske komisije o Europskom bazenu talenata manjkav, te da ne štiti dovoljno migrantske radnice i radnike. 

Europska komisija tvrdi da će "Talent Pool" prepoznati, razviti i mobilizirati talente unutar Europske unije. Cilj je, kažu, stvaranje baze podataka talentiranih pojedinaca koji mogu doprinijeti rastu i inovacijama unutar europskog tržišta rada.

No, čak osam konfederacija i federacija europskih sindikata u pismu pozivaju belgijsko predsjedništvo i Vijeće da se suzdrže od odobravanja općeg pristupa prijedlogu Europske komisije o EU Talent Poolu.

Odobravanje općeg pristupa znači da su ministri država članica postigli politički dogovor o općim načelima i smjeru prijedloga zakona koji je predložila Europska komisija. Ovaj dogovor predstavlja korak naprijed u zakonodavnom procesu Europske unije. 

Želimo ponovno izraziti našu podršku pristupu migrantskih radnika na tržište rada EU, temeljeno na potpunom poštivanju radničkih, sindikalnih i socijalnih prava te na istim radnim uvjetima koji vrijede za građane EU, kao i pristupu javnim uslugama i socijalnoj zaštiti, stoji među ostalim u pismu.

Sindikati dalje navode da prijedlog potpuno ignorira činjenicu da mnoga od predviđenih „deficitarnih zanimanja“ pripadaju radno intenzivnim i prijevarama osjetljivim industrijama, poput građevinarstva, prehrambene industrije, poljoprivrede, ugostiteljstva i prijevoza. Ovi sektori uvelike ovise o radu mobilnih i migrantskih radnika koji često postaju žrtve diskriminacije i radne eksploatacije unutar eksploatacijskih poslovnih modela koji se u velikoj mjeri oslanjaju na zloupotrebu podugovaranja i nereguliranu posredovanje radne snage.

Rješenje za rješavanje nedostatka radne snage prvenstveno leži u poboljšanju plaća i radnih uvjeta za sve radnike, uključujući i migrantske radnike koji borave u EU. Naš poziv upućen Vama potaknut je upravo činjenicom da prijedlog Talent Poola ne pruža takve zaštitne garancije protiv eksploatacije od strane beskrupuloznih poslodavaca. Srećemo se s migrantskim radnicima koji rade u dostavi hrane, cestovnom prijevozu tereta, građevinarstvu, njezi i kućanskim poslovima, hotelima i restoranima, zdravstvu i socijalnoj skrbi, te sve više u industrijskoj proizvodnji.

Oni su podcijenjeni, potplaćeni i nezaštićeni. Mnogi su ili su postali nelegalni s još manje prava i manje zaštite. Mnogi su platili svojim regruterima da dobiju poslove u EU, a kad su stigli ovdje, žive u neadekvatnom smještaju, njihove putovnice često zadržavaju poslodavci ili regruteri, plaće im nisu isplaćivane na vrijeme, ako uopće jesu. Predloženi Talent Pool neće smanjiti trenutnu razinu eksploatacije migrantskih radnika, već će potaknuti rad na crno, stavljajući ih na poslove čija kvaliteta je potpuno izvan sfere interesa Talent Poola, upozoravaju sindikati.

S tim u vezi, željeli bismo skrenuti Vašu pozornost na sljedeće zabrinutosti:

1. Prijedlog Talent Poola ide dalje od alata za spajanje poslodavaca i radnika. Definira poslodavce kao ‘bilo koja fizička osoba, bilo koji pravni subjekt, privatne agencije za zapošljavanje, agencije za privremeno zapošljavanje i posrednike na tržištu rada’ i omogućuje im zapošljavanje migrantskih radnika, ali ne postavlja uvjete za dobar ugled regrutera, nema postupke provjere niti isključenje iz Poola u slučaju nepravilnosti.

2. Prijedlog Talent Poola čini lance podugovaranja toksičnijima umetanjem više posrednika u zapošljavanju, umjesto da ih regulira. Naime, s gore navedenom definicijom veza između poslodavca i radnika bit će slabija. Što je lanac podugovaranja duži, teže je otkriti kršenja radnih prava i primijeniti sankcije. Ovo je posebno problematično u kontekstu agencija za privremeno zapošljavanje i drugih posrednika u radu, kao i prekogranične mobilnosti radne snage. Zaposleni radnici trebali bi biti izravno zaposleni kao standard, što bi ponudilo stabilnost radnicima i osiguralo jasniju odgovornost poslodavaca.

3. Takozvano ‘dobrovoljno pridruživanje’ nije nikakva zaštita, sve države članice će biti pogođene, bez obzira pridruže li se Talent Poolu ili ne. Značajan broj migrantskih radnika trenutno radi u jednoj ili više država članica osim one u kojoj su zaposleni. Zapravo, mnogi od njih nikada nisu radili u državi članici u kojoj je njihova agencija za zapošljavanje osnovana. Prijedlog Talent Poola nema ništa u sebi što bi suzbilo širenje lažnog upućivanja bez ikakve stvarne veze s uobičajenim mjestom rada ili zemljom osnivanja.

4. Prijedlog Talent Poola je preuranjen. Da bi se osigurala pravedna, kvalitetna i nediskriminatorna radna mjesta za migrantske radnike, EU prije svega treba barem:

- Evaluirati učinkovitost svojih zakona o radnoj migraciji u smislu razine zaštite koju nude migrantskim radnicima i zatvoriti praznine.

- Osigurati da svi radnici, bez obzira na njihov imigracijski status, mogu prijaviti kršenja svojih radnih prava bez rizika od odmazde ili deportacije.

- Razviti zajednički okvir prava migrantskih radnika. Takav okvir trebao bi, između ostalog, postaviti izravno zapošljavanje kao standard, ograničiti podugovaranje, regulirati ulogu posrednika u radu, olakšati pristup sindikatima i povećati broj inspekcija rada.

- Proširiti mandat Europske agencije za rad kako bi dobila punu nadležnost nad migrantskom radnom snagom, kao ključni učinkoviti način rješavanja, na primjer, lažnog upućivanja.

- Obratiti pažnju na posljedice odljeva mozgova u zemljama porijekla migranata, posebno u javnom zdravstvu i socijalnoj skrbi, u skladu s etičkim načelima i smjernicama Međunarodne organizacije rada za zapošljavanje.

5. Talent Pool zadire u autonomiju sektorskih socijalnih partnera na razini EU i nacionalnoj razini te ignorira ulogu socijalnih partnera u nekim državama članicama EU u definiranju određenih poslova kao “deficitarnih profila”.

Ovaj loše promišljeni prijedlog zahtijevat će 127 milijuna eura za uspostavu i vođenje. Postoje daleko bolji načini za korištenje tog novca; podrška pristupu odgovarajućim informacijama i savjetima, ulaganje u provedbu kako bi se spriječilo nesigurno zapošljavanje i borilo protiv radne eksploatacije, prijevara i socijalnog dampinga, samo su neki od mnogih prioriteta u tom smjeru, upozoravaju sindikati.

Foto: EPSU

Zoran Pehar
    Preporučite članak: