Large etuc manifesto inst 0

Kako nam se bliži lipanj i izbori za Europski parlament, Europska konfederacija sindikata (ETUC) izdala je Izborni manifest u kojem poziva političke opcije da podrže 12 prijedloga koji bi poboljšali radne i životne uvjete radnica i radnika u Europskoj uniji.

"Pozivamo sve europske stranke i kandidate da podrže ove prioritete. Pozivamo radnike, studente, umirovljenike i sve ljude u Europi da glasaju na europskim izborima i da se čuje njihov glas za pravedniju i socijalniju Europu", piše ETUC. 

Konfederacija ističe da je radni narod proteklih godina pretrpio rekordna realna smanjenja plaća, dok beskrupulozni poslodavci nastavljaju bilježiti rekordne profite. U međuvremenu, zabrinuti su i što institucije EU-a prijete da će se vratiti na štednju i otvoriti vrata daljnjoj deregulaciji, dodatno kažnjavajući radnike.

"Umjesto toga, potrebni su nam europski izbori kako bismo dobili Parlament i Komisiju predane radu za pravednu Europu sa sigurnim radnim mjestima, pristojnim plaćama, izvrsnim javnim uslugama, pravima žena i jednakošću za sve, snažnim radničkim pravima i pojačanim kolektivnim pregovaranjem i socijalnim dijalogom", pojašnjavaju. 

U nastavku donosimo 12 prioriteta ETUC-a:

1. Borba za bolje poslove i prihode

Poduzimanje učinkovitih mjera EU-a za zaštitu radnih mjesta i prihoda, uključujući mirovine, s odlučnim mjerama za rješavanje socijalne dimenzije krize troškova života. Europa treba povećanje plaća! Promicati povećanje plaća i podržati konvergenciju prema gore u prihodima i radnim uvjetima, uključujući kroz uvođenje Europskog okvira za promicanje uzlazne konvergencije plaća i snažnije djelovanje na razini EU-a za uklanjanje rodnog jaza u plaćama.

2. Sprečavanje prekarnog rada i poboljšanje uvjeta rada 

Ukinuti prekarni rad jamčenjem zakonskih prava na ugovore na neodređeno vrijeme i rad s punim radnim vremenom te zabrana neplaćenog pripravničkog staža. Povećati kontrolu radnika nad fleksibilnošću radnog vremena i smanjiti radno vrijeme. Zaštititi prava radnika na daljinu, uključujući pravo na isključenje izvan radnog vremena i zabranu invazivnog i nepoštivajućeg nadzora.

3. Podrška sindikatima, kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu

Braniti i jačati sindikalna i radnička prava, uključujući univerzalno pravo na sindikalno organiziranje, pravo na kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk. Povećajte pokrivenost kolektivnog pregovaranja, uključujući kroz ambicioznu primjenu Direktive o primjerenim minimalnim plaćama, s ciljem 80% pokrivenosti i Direktive o rodnoj transparentnosti plaća. Ojačati demokraciju na djelu, na prvom mjestu jačanjem kolektivnog pregovaranja, uvođenjem sveobuhvatnog okvira EU o informiranju, savjetovanju i sudjelovanju, te potpuno očuvanje sustava kolektivnog pregovaranja koji dobro funkcionira.

4. Poboljšavanje zaštite na radu 

Poboljšati i proširiti zakonodavstvo EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu i druge europske inicijative u cilju postizanja nulte smrtnosti na radu ili smrti uzrokovane radom, uključujući radnike u kućanstvu. Bavite se psihosocijalnim rizicima te internetskim uznemiravanjem i sramoćenjem na poslu kroz europske direktive. Uvesti zakonodavstvo EU koje utvrđuje temperaturne granice za rad. Razviti inicijative za osiguranje pune provedbe radničkih i sindikalnih prava i ojačati službe inspekcije radnog i socijalnog prava i mehanizme pritužbi. Osigurati okončanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja u svijetu rada, uključujući i online.

5. Odbijanje mjera štednje i prihvaćanje ekonomije za ljude i planet

Odbaciti povratak politici štednje i promovirati novi ekonomski model usredotočen na realnu ekonomiju, posao stvaranja, pristojan rad i redistribuciju kroz pravedno i progresivno oporezivanje. Osigurati reviziju ekonomskih pravila upravljanja koja uključuju ukidanje Fiskalnog pakta EU-a i reformu stabilnosti i Pakt o rastu kako bi ga uskladio s ostvarivanjem prava uključenih u Europski stup socijalnih prava. Omogućiti državama članicama neophodan manevarski prostor za financiranje ulaganja za pravednu tranziciju. Provesti novi fiskalni kapacitet za ulaganja, fond suvereniteta EU-a samo za socio-ekonomske tranzicije i zajedničkih dobara, ne ostavljajući nikoga i nijednu regiju iza sebe. Regulirajte tržište financija, energije i hrane, uhvatite se u koštac sa špekulacijama. Borite se protiv utaje i izbjegavanja poreza i osigurajte da se prekomjerna dobit oporezuje.

6. Ojačavanje industrijske proizvodne politike i kvalitetu javnih usluga

Provesti snažnu europsku industrijsku politiku uz značajna i učinkovita javna i privatna ulaganja koja podupiru kvalitetna radna mjesta i društveni napredak. Zajamčiti univerzalni pristup visokoj kvaliteti temeljen na pravima javne usluge, uključujući brigu o djeci i prijevoz. Osigurati puno poštivanje prava na primjereno, pristojno i pristupačno stanovanje. Jamstvo kvalitete usluga i pravo uslužnih djelatnika na pružanje kvalitetnih usluga.

7. Javni novac usmjeriti za socijalni napredak

Primijenite stroge uvjete, koji pokrivaju socijalne, porezne i ekološke kriterije, povezane sa svim oblicima javnog financiranja i podrške poslovanju. Revidirati pravila EU-a o javnoj nabavi kako bi se osiguralo da javni novac ide organizacijama koje poštuju radnička i sindikalna prava, koje pregovaraju sa sindikatima i čiji su radnici obuhvaćeni kolektivnim ugovorima.

8. Osigurati pravednu tranziciju

Zajamčiti pravednu digitalnu transformaciju koja se temelji na digitalizaciji usmjerenoj na čovjeka i učinkovitoj regulaciji umjetne inteligencije s načelom „čovjeka ima kontrolu” ugrađenim u pravo EU-a. Ostvariti klimatske ciljeve pravednom tranzicijom, uključujući direktivu za pravednu tranziciju u svijetu rada kroz predviđanje i upravljanje promjenama na temelju i na načelima sindikalne uključenosti i kolektivnog pregovaranja. Osigurati svima pravo na cjeloživotno usavršavanje bez troškova za radnika i tijekom radnog vremena.

9. Boriti se protiv socijalnog dampinga i prevara

Regulirati ulogu posrednika u radu i uvesti opći pravni okvir EU koji ograničava podugovaranje i osiguravanje solidarne odgovornosti kroz podizvođački lanac. Unaprijediti provedbu mobilnosti radne snage i uvesti učinkovitija pravila Europske agencije za rad (ELA)

10. Pošten i na pravima utemeljen pristup migracijama i azilu

Ojačati sigurne, zakonite i regularne migracijske putove, poboljšati zaštitu, prava i potporu migrantima i tražitelja azila unutar EU. Spašavati živote u Sredozemlju i na vanjskim granicama, također ponovnim uvođenjem mehanizma EU-a za potragu i spašavanje. Odbijte politiku eksternalizacije granica i protivite se multi i bilateralnim sporazumima s državama koje ne poštuju vladavinu prava i ljudska prava.

11. Progresivna uloga Europe u svijetu

Osigurati da EU djeluje globalno i kroz svoju trgovinsku politiku, u skladu s našim društvenim modelom, za promicanje mira, demokracije, ljudskih prava, vladavine prava i globalne ekonomske pravde, uključujući okončanje ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine.

12. Poštenija i demokratičnija Europa 

Uspostaviti Protokol o socijalnom napretku koji će biti uključen u Ugovore kako bi se zajamčilo da radnička i socijalna prava imaju prednost nad ekonomskim slobodama. Promicati reformu europskih institucija kako bi se osigurala više demokratska EU. Podržavati proširenje EU-a na temelju punog poštovanja radničkih i socijalnih prava, socijalnog dijaloga i socijalna stečevina EU.

Zoran Pehar

Tagovi:
    Preporučite članak: