Large luxtram 2018 05

Najveći luksemburški sindikati OGBL i sindikat Landesverband, sindikati radnika u sektorima transporta i državnih službenika, nastavljaju izražavati nezadovoljstvo radnim uvjetima u Luxtramu, poduzeću koje upravlja novom, nedovršenom tramvajskom mrežom u Luksemburgu. Najveći problem u Luxtramu je nepostojanje kolektivnog ugovora, zbog čega su trinaestosatne smjene vozača i manje od 11 sati odmora između smjena čest slučaj. Problem su i plaće, koje su znatno manje od onih u javnom sektoru. Naime, iako je Luxtram tvrtka u dijeljenom vlasništvu države i grada, radnici ne spadaju u kategoriju državnih službenika, što znači da su njihovi radni uvjeti i plaće određeni luksemburškim Zakonom o radu, dok se dodatna prava trebaju urediti kolektivnim ugovorom. Tako su plaće zaposlenika u Luxtramu 30% - 50% manje od onih koje imaju zaposlenici u javnom sektoru, ali i od onih radnika koji rade u drugim dijelovima javnog prijevoza u outsourcingu, a čiji su radni uvjeti i plaće uređeni kolektivnim ugovorima. Za usporedbu, vozači radnici Sales-Lentza, privatne prijevozne autobusne tvrtke održava i upravlja autobusnom mrežom, imaju u prosjeku 40% veće plaće od onih u Luxtramu, dok im smjene ne smiju biti dulje od 11 sati. Također, radnici Luxtrama imaju 7-11 dana godišnjeg odmora manje od prosjeka zaposlenika u javnom sektoru.

OGBL i Landesverband su u kolovozu 2018. organizirali jednodnevni štrajk osamdesetak radnika Luxtrama. Štrajk je bio uspješan utoliko što je pokrenuo društveni dijalog i podigao svijest o situaciji u tvrtci, ali Luxtram i sindikat ipak nisu postigli kompromis u pogledu kolektivnog ugovora te se u tvrtci i dalje radi u istim uvjetima. Posljednji sastanak radnika i sindikata s upravom održan je u rujnu 2018. godine i pokazao je da Luxtram odbija saslušati probleme i zahtjeve vlastitih zaposlenika. Tenzije su kulminirale otpuštanjem radnika u prosincu 2018., za koje sindikati tvrde da je neopravdano i ilegalno. Zaposlenik je po navodu sindikata dobio otkaz zbog sindikalnog djelovanja i političkog angažmana. Zakonske nepravilnosti za sada nisu utvrđene, a Luxtram navodi kako su spekulacije netočne te da je otkaz spomenutom radniku nastupio iz profesionalnih razloga. Sindikati i dalje vjeruju kako se ovim otkazom želi zastrašiti ostale radnike i onemogućiti zakonom zajamčeno organiziranje.

Prema posljednjim podacima ureda za statistiku, Luksemburg je zemlja s 426 574 zaposlenih od kojih 195 212 čine radnici nerezidenti, koji svakodnevno putuju na posao iz Belgije, Francuske i Njemačke. Grad Luksemburg jedan je od prometno najzagušenijih gradova u Europi zbog velikog broja dnevnih migracija radnika, a dijelom i zbog reljefne kompozicije. Radovi na novoj tramvajskoj mreži su započeli 2015. godine, a dvije godine kasnije puštena je u pogon prva etapa mreže duga 6 km. Pretpostavlja se da će od 2021. godine nadalje novih 16 km tramvajskih pruga dnevno koristiti preko 100 000 korisnika.  Tramvajska mreža koja će voditi od zračne luke na istoku grada preko poslovne četvrti i centra do industrijske zone na jugu, samo je jedan od projekata za prometno rasterećenje grada. U tijeku je i proširenje željeznice, izgradnja natkrivenih garaža na rubnim dijelovima grada, a od 2020. je godine u planu ukidanje naplate korištenja mreže javnog prijevoza koja uključuje tramvaj, željeznicu i mrežu gradskog i međugradskog autobusnog prijevoza. Time će Luksemburg biti prva zemlja u Europi s potpuno javno financiranim javnim prijevozom na razini cijele države.

Upravo zbog tih razloga sindikati upozoravaju na potencijalnu opasnost socijalnog dampinga u sektoru javnog prijevoza te naglašavaju kako nije dovoljno ulagati samo u infrastrukturu, već i u sigurno upravljanje. Sindikati navode kako je već bilo slučajeva u kojima su vozači zbog umora morali biti udaljeni s radnog mjesta te upozoravaju kako je ovakvom praksom ugrožena ne samo sigurnost radnika, već i mnogobrojnih korisnika Luxtrama.Autorica teksta: Natalija Jagić
Izvor naslovne fotografije : Wikipedia commons

Natalija Jagić


    Preporučite članak: