Large syringe 5882593 1920

Osobni asistenti odlukom da budu prepoznati kao zdravstveni radnici dobili su mjesto na prioritetnoj listi za cijepljenje protiv COVID-19. Ta odluka mogla bi imati dalekosežnije posljedice, budući da ih se konačno priznaje kao specifično zanimanje unutar javno-zdravstvenog sustava – no još uvijek su plaćeni mizernih 2.000 kn za pola radnog vremena.

 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom objavila je 3. veljače priopćenje u kojem prenosi dopis Ministarstva zdravstva kojim se osobne asistente/ice osobama s invaliditetom prepoznaje kao zdravstvene radnike, što im omogućuje da budu na prioritetnoj listi za cijepljenje protiv bolesti COVID-19. 

Iz dopisa Ministarstva izdvaja se sljedeće: „… osobe koje pružaju usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom i osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata tretiraju se kao zdravstveni radnici i predviđeno je njihovo cijepljenje u prvoj fazi cijepljenja …„ 

Ministarstvo je reagiralo na preporuku Pravobraniteljice od 29. prosinca 2020. u kojoj upozorava nadležna ministarstva i institucije da u Planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj koji je donijela Vlada RH osobni asistenti/ice osobama s invaliditetom te osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata nisu navedeni kao prioritetne skupine za cijepljenje, dok bi prema prirodi posla koji obavljaju i zdravstvenim rizicima kojima su pritom izloženi to svakako trebali biti. 

U spomenutom dopisu Ministarstva zdravstva navedena je i uputa svim udrugama koje pružaju uslugu osobne asistencije osobama s invaliditetom da se jave teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, radi uključivanja osobnih asistenata/ica u planove cijepljenja na razini županija odnosno Grada Zagreba, a isto vrijedi i za osobe koje pružaju pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata.

Osim što su ovom odlukom Ministarstva osobni asistenti/ce stavljeni na prioritetnu listu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19, što je pohvalno i nužno jer posao koji obavljaju uključuje bliski kontakt s rizičnom društvenom skupinom te im je neophodna adekvatna zaštita zdravlja, ova odluka predstavlja i malu ali značajnu pobjedu u nastojanjima da se zanimanje osobnih asistenata/ica prepozna kao specifično zanimanje unutar javno-zdravstvenog sustava i sustava socijalne zaštite, te da se kao takvo adekvatno vrednuje. To se odnosi prvenstveno na nužnost da se značajno povećaju sredstva za plaće osobnih asistenata/ica (one sada iznose 2.000 kuna neto za polovicu radnog vremena, odnosno 4.000 kuna za puno radno vrijeme, te se nisu povećavale od samog početka uvođenja usluge osobne asistencije 2006. godine), da asistenti/ce budu zaposleni putem ugovora o radu na neodređeno, da imaju pristup adekvatnoj edukaciji, te da se cjelokupni sustav pružanja usluge osobne asistencije adekvatno financira i učini dugoročno održivim, na korist svih dionika sustava – prvenstveno korisnika usluge, osobnih asistenata/ica te samih udruga koje provode uslugu.

Donošenje Zakona o osobnoj asistenciji, kojim bi se navedeno područje reguliralo, najavljuje se već godinama, te je osim nužnosti da se on što prije donese potrebno i da rješenja koja će donijeti budu kvalitetna i da uzmu u obzir sve uključene u sustav. Udruge koje pružaju socijalne usluge, između ostalog i uslugu osobne asistencije, godinama rade vrijedan posao zagovaranja za poboljšanje sustava i sudjelovanja u radnim tijelima za izradu nacrta zakona, a sada im se pridružuju i osobni asistenti/ce udruženi u inicijativu Osobni asistenti zajedno – sindikalna inicijativa za bolje uvjete rade, jer asistenti/ce su vitalan dio sustava i zaslužuju imati pravo glasa u donošenju zakonske regulative koja utječe na njihove radne uvjete. Odluka Ministarstva kojom se prepoznaju kao zdravstveni radnici važna je poluga utjecaja u tom smjeru. Pritom treba dodati da to nikako ne znači da bi asistenti/ce trebali obavljati poslove koji su u domeni liječenja ili profesionalne njegovateljske skrbi, ali svakako znači da su važan, i specifičan, kotačić u cjelokupnom sustavu brige i njege za osobe s invaliditetom.


Izvor naslovne fotografije: Pixabay
Autor teksta:

Nikola Ptić
    Preporučite članak: