Large ghw 1

U četvrtak, 1.3.2018., udruga Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) organizirala je promociju publikacije Global Health Watch 5 u suradnji s Institutom za političku ekologiju (IPE) i People's Health Movement (PHM). Na promociji su govorili Lada Weygand, članica BRID-a i lokalne organizacije PHM-a, i Vedran Horvat, izvršni direktor IPE-a, koji su se dotakli problema privatizacije javnih dobara, mogućnosti demokratizacije procesa upravljanja javnim dobrima te rastućeg trenda remunicipalizacije određenih javnih dobara u Europi i svijetu. U sklopu rasprave, govornici su pokušali ukazati na praktična iskustva i primjere koji se mogu iskoristiti i u sektoru zdravstva, kako bi se sustav učinio transparentnijim i funkcionalnijim.

Peto izdanje Global Health Watch nastalo je u kontekstu rastuće krize u upravljanju zdravstvenim sustavima na svim razinama. U kombinaciji sa sve izraženijim trendovima komodifikacije zdravstvene skrbi i velikim rezovima na području javnog zdravstva, ta kriza danas itekako utječe na dostupnost zdravstvene zaštite u svijetu te onemogućava da zdravstvena skrb bude jednako dostupna svim skupinama stanovništva. Navedeni problemi okosnica su najnovijeg izdanja Global Health Watch, koje, osim kvalitativne i dubinske analize javnih politika na području zdravstva, u fokus stavlja i povezanost zdravlja stanovništva s ostalim ekonomskim i društvenim pojavama.

GHW nastoji pružiti odgovor na neke od ključnih izazova s kojima se vlade i zdravstveni radnici danas suočavaju, u okviru značajnih previranja u mehanizmima upravljanja globalnim institucijama poput Svjetske zdravstvene organizacije. Pritom GHW nastoji pružiti inovativna rješenja takvih institucija, donoseći pritom viziju pravednijeg, ravnopravnijeg i humanijeg svijeta. Iako knjiga pokriva vrlo širok spektar tema, ovo izdanje posebnu pozornost obraća na dva područja: nedavno najavljene ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals) i promjene na području globalnog upravljanja zdravljem, koje to upravljanje iz procesa kojim upravljaju države članice Svjetske zdravstvene organizacije pretvaraju u polje izuzetno podložno utjecaju privatnih zaklada, konzultantskih tvrtki i korporacija.

Kao i u prethodnim izdanjima, sadržaj Global Health Watch 5 podijeljen je na pet međusobno povezanih odjeljaka. Poglavlje "Globalna politička i ekonomska arhitektura" ocrtava povezanost odluka i izbora koji utječu na zdravlje i trenutnu strukturu globalnih odnosa moći i globalnog upravljanja. Odjeljak "Zdravstveni sustavi: aktualna pitanja i rasprave" razmatra suvremene rasprave o zdravstvenim sustavima u različitim dijelovima svijeta, donosi primjere i predlaže konkretne akcije. Treći odjeljak, "Osim zdravstvene zaštite...", posvećen je socijalnim odrednicama zdravlja, a poglavlje «Promatranje» kritički analizira globalne procese i institucije koje imaju značajan utjecaj na globalno zdravlje. Završni dio publikacije donosi priče o organiziranju za zdravlje i otporu iz različitih krajeva svijeta.

U sklopu promocije održana je i radionica o ulozi društvenih pokreta u obrani prava na zdravlje i zdravstvenu zaštitu, na kojoj je uvodno izlaganje održala aktivistica i liječnica sa Centra za međunarodno zdravlje Sveučilišta u Bologni, Chiara Bodini. Na radionici su sudjelovale članice različitih organizacija civilnog društva te studenti i predavači sa Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar» u Zagrebu. Predavačica i polaznici usporedili su različita iskustva na polju organiziranja za zdravlje i podizanju svijesti o socijalnim odrednicama zdravlja, fokusirajući se posebno na slučajeve Italije i Hrvatske, čija se iskustva na ovom polju bitno razlikuju unatoč značajnim sličnostima kada su u pitanju generalni trendovi privatizacije i strukturnog isključivanja velikog dijela zdravstvenih radnika i korisnika sustava iz planiranja i upravljanja sustavom. Polazeći od primjera Centra za međunarodno zdravlje, njegovog rada u zajednici i uloge pojedinaca sa Centra u organizaciji lokalnih i međunarodnih kampanja za pravo na zdravlje, polaznici su raspravljali o mobilizacijskim potencijalima ove teme na području Hrvatske te diskutirali o povezivanju civilnog društva i zdravstvenih radnika oko teme zdravlja kao ljudskog prava i zajedničkog interesa.av
Izvor naslovne fotografije: Udruga BRID/ Dražen Žerjav

 

 

 

 

 

Ana Vračar


    Preporučite članak: