Radnička prava

Rezultati pretrage

Influenceri - Ah, ta neradnička bagra!

Lucija Duda: Influenceri - Sloboda objavljivanja samo je privid

Influenceri - "Izaberi posao koji voliš i nećeš raditi niti dana"

Influenceri - brendiranje života

Hrvatska tvornica za svjetsko tržište

Manekenstvo - ''Možeš li zaustaviti vilicu i tijelo dok se tresu, ne mogu napraviti dobru sliku“

Manekenstvo - život u rukama agencija

Manekenstvo - dvostruka dobit dječjeg rada

Manekenstvo, nepriznati rad