Large psi safe workers save lives

 

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) odlučila je istaknuti važnu ulogu medicinskih sestara i primalja proglasivši 2020. godinu njihovom godinom. Danas, 12. svibnja 2020, obilježava se 200 godina od rođenja Florence Nightingale i formalnog priznavanja sestrinske struke u javnom zdravstvu.

Danas više nego ikad prije, usred pandemije Covida-19, medicinske sestre ne bi trebale biti prepoznate samo kao neopjevane junakinje zdravstvenog sustava, već kao radnice koje zaslužuju poštovanje cijelog društva, dostojnu plaću i zaštitu na radu.

Sindikati koji okupljaju medicinske sestre i druge zdravstvene radnice, različite organizacije i njihove članice koje su potpisale ovaj proglas, traže da Međunarodni dan medicinskih sestara 2020. obilježimo odbacivanjem neuspjele i opasne ideologije neoliberalizma i štednje, i pozivaju vlade da se umjesto toga počnu zalagati za obnovu društva kroz veća ulaganja u univerzalno javno zdravstvo.

Pandemija je pokazala koliko su zdravstvene radnice važne za opstanak društva. Unatoč tome, medicinske sestre i dalje su preopterećene količinom posla, nemaju pristup adekvatnoj zaštitnoj opremi, mnoge od njih su
pretrpjele su traume i stres na radnim mjestima, a neke su čak i protjerane iz svojih domova.

U istraživanju koje je proveo Public Services International (PSI), 56,5 posto ispitanica reklo je da radnice nisu dobile odgovarajuću zaštitnu opremu za vrijeme pandemije Covid-19. Iako ne znamo točan broj zaraženih zdravstvenih radnica, znamo da ih je već sada umrlo više stotina. Godine nedovoljnog financiranja sustava javnog zdravstva i širenje ideološkog virusa neoliberalizma pogoršale su posljedice ove pandemije.

Zdravstvena industrija jedna je od najbrže rastućih grana svjetske industrije, ali unatoč tome zdravstvene sustavi trenutno ne zadovoljavaju potrebe stanovništva. U previše zemalja svijeta, javno financiranje zdravstva se usmjerava na servisiranje napuhanih troškova privatnog sektora. Previše medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnica zaposleno je na kratkoročne ili nesigurne ugovore o radu. Ovo je trenutak kada moramo prihvatiti da loše plaće i nesigurni uvjeti rada ugrožavaju zdravlje ljudi.

Da su vlade na vrijeme donijele zakone o adekvatnom omjeru medicinskih sestara i pacijenata, a države osigurale dovoljno kapaciteta za proizvodnju zaštitne opreme, provedbu medicinskih istraživanja, i proizvodnju cjepiva i lijekova, zdravstveni sustavi ne bi bili ovako nespremni za nošenje s pandemijom.

U nedavno objavljenom izvješću State of the World's Nursing, SZO je utvrdio da je u svijetu, čak i prije izbijanja Covida-19, nedostajalo 6 milijuna medicinskih sestara za zadovoljavanje pukog minimuma zdravstvenih potreba. Vlade moraju alocirati dodatna sredstva za obrazovanje i osposobljavanje medicinskih sestara, a ne se oslanjati na imigraciju medicinskih sestara iz zemalja koje se i same bore da odgovore na vlastite potrebe. Najbolji način da se ljude privuče i zadrži u sestrinstvu jest prepoznati socijalnu vrijednosti rada, adekvatno ih platiti i zaposliti dovoljno radnica.

Pravo na zdravlje na globalnoj razini može se ostvariti samo ako svi elementi javnih zdravstvenih sustava – od javnog zdravstva preko istraživanja i dijagnostike, do tercijarne njege i proizvodnje lijekova - budu u javnom vlasništvu, s ustrojenim demokratskim mehanizmima upravljanja.

Usmjeravanje više sredstava u sektor zdravstva ne smije značiti rezove u drugim javnim službama. Isto tako, zemlje u razvoju ne smiju biti prisiljene na dodatno zaduživanje kako bi osigurale zdravstvenu skrb svojim stanovnicima. Umjesto toga, veća izdvajanja za zdravstvo mogu se omogućiti kroz reformu nacionalnih i međunarodnih pravila o porezima i financiranju, koja trenutno omogućavaju skrivanje 30
bilijuna dolara u poreznim oazama. Kada multinacionalne korporacije i milijarderi ne plaćaju porez, namjerno potkopavaju javne zdravstvene sustave čime odbijaju doprinijeti plaćama medicinskih sestara, drugih zdravstvenih radnica, i svih onih koji rade kako bi nam osigurali funkcionirajuće i zdravo društvo.

Kako se budemo oporavljali od krize, moramo mijenjati način na koji su društva organizirana. Ona moraju biti organizirana oko kapaciteta za brigu. Kada su briga i dobrobit svih ljudi, a ne profit, središnja vrijednost društva, cijelo društvo može napredovati. Ovo je trenutak da se prisjetimo sindikalne izreke Touch One Touch All - ako naši zdravstveni sustavi ne mogu skrbiti za sve, svi smo u riziku.

Od vlada koje će danas čestitati Međunarodni dan medicinskih sestara zdravstvenim radnicama, tražimo da prepoznaju ova temeljna načela:

Ključna svrha vlade jest organizirati društvo tako da se brine o svima     

  Dosta je profitiranja na bolesti     

  Zdravstvena zaštita nikada ne smije ovisiti o mogućnosti plaćanja     

  Međunarodna trgovina i razmjena moraju poboljšati kapacitete država za pružanje kvalitetne javne zdravstvene skrbi, a ne ih ograničavati

Pozivamo:     

  Vlade da zajedno s medicinskim sestrama i njihovim sindikatima rade na razvoju planova obnove javnog zdravstva     

  Vlade da uklone sve prepreke u postojećim trgovinskim sporazumima, uključujući pravila o intelektualnom vlasništvu, koje ometaju pravovremeni pristup zdravstvenim potrepštinama, kao što su lijekovi, oprema, dijagnostički postupci i cjepiva, te razvoj sposobnosti vlada da poduzmu sve potrebne korake za rješavanje ove krize     

  Vlade da podrže prijedlog vlade Kostarike da se razvije globalne baza podataka istraživanja, podataka, tehnologije, liječenja i cjepiva koja se odnose na Covid-19 u obliku zajedničkog globalnog resursa i javnog dobra  

  Svjetsku banku da prestane usmjeravati sredstva namijenjena za javno zdravstvo privatnoj zdravstvenoj industriji, a Međunarodnu financijsku korporaciju da prestane promovirati privatizaciju zdravstvene skrbi, uključujući i šetan model javno-privatnog partnerstva     

  Međunarodni monetarni fond da prestane vršiti pritisak na vlade da smanje javnu potrošnju i plaće u javnom sektoru     

  Sve sindikate i organizacije civilnog društva da se mobiliziraju u borbi za univerzalno javno zdravstvo


Izvor naslovne fotografije: Facebook
S engleskog prevela:

 

Ana Vračar
    Preporučite članak: