Large  elje ni ari 2

Od 8. do 9. lipnja u Pirovcu je održan sastanak užih timova Sindikata željezničara Hrvatske (SŽH) i Sindikata hrvatskih željezničara (SHŽ). Cilj ovog dvodnevnog sastanka bila je evaluacija dosadašnje suradnje, ali i razrada te formuliranje smjernica za daljnju suradnju. Opći je zaključak bio da je dosadašnja suradnja bila dobra, a kao početni korak prema razradi i formuliranju smjernica za buduće zajedničko djelovanje uspoređeni su organizacijski ustroji i raspodjele članarina - kao korak prema mogućem udruživanju, kako se navodi u izvještaju SŽH i SHŽ.

Preciznije govoreći, SŽH i SHŽ usvojili su sljedeće zaključke:

1) Sindikati dosadašnju suradnju ocjenjuju dobrom i korisnom za članove sindikata te se obvezuju na nastavak suradnje u svim područjima sindikalnog djelovanja.

2) Sindikati će nastaviti razgovore o prevladavanju razlika u organizacijskom ustroju s ciljem postizanja dogovora o optimalnom, obostrano prihvatljivom organizacijskom ustroju, a u cilju nastavka razgovora o mogućem spajanju sindikalnih organizacija.

3) Sindikati zaključuju da su odluke o iznosu i raspodjeli članarine sindikata u velikoj mjeri usklađene i kompatibilne. Na narednom zajedničkom sastanku sindikati će pripremiti detaljne informacije o iznosu i raspodjeli članarine, prihodima i troškovima sindikata i o imovini te započeti razgovore o usklađivanju materijalno-financijskog poslovanja.

4) Sindikati zaključuju da je dosadašnja suradnja bila dobra, no kako ju je potrebno dalje unapređivati te otklanjati uzroke problema koji na terenu potiču nepovjerenje. Sindikati zaključuju da se u proteklom razdoblju pojavilo nekoliko incidentnih situacija u društvima HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura, proizašlih iz međusindikalne borbe sindikalnih povjerenika za članstvo. Zabilježeni problemi zajednički će se istražiti i riješiti.

5) Sindikati zaključuju da međusindikalna borba za članstvo sindikalnih povjerenika predstavlja štetu za oba sindikata, tako što narušava stečeno povjerenje i potiče nepovjerenje, koje može ugroziti dosad postignute rezultate i buduće planove suradnje. Iz tog razloga sindikati će do kraja lipnja 2016. zaključiti Sporazum kojim će se onemogućiti prečlanjivanje članova iz jednog u drugi sindikat, bez suglasnosti oba sindikata.

6) Sindikati zaključuju da je potrebno poboljšati međusobno informiranje manjinskog nereprezentativnog sindikata od strane reprezentativnog sindikata, u društvima u kojima je samo jedan od sindikata reprezentativan. Nastavit će se rasprava o mogućnostima unapređenja zajedničkog nastupa u takvim društvima (HŽ Cargo, HŽ Infrastruktura, TSŽV, OV, Pružne građevine).


zv


    Preporučite članak: