Large skoz

 

Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova održao je 23. studenoga konferenciju za novinare kako bi reagirao na nedavno kršenje kolektivnog ugovora od strane kompanije Croatia Airlines. Ne bi li se zamijenilo deset radnica i radnika koji su odsutni što zbog bolovanja, što zbog rodiljnog dopusta, poslodavac je ugovorom na neodređeno zaposlio pet novih radnica bez da je poštivao prethodno ugovorenu redoslijednu listu.

Zbog sezonskog karaktera povećanja opsega posla, Croatia Airlines periodički zapošljava sezonske radnike čiji je redoslijed poziva ugovoren tzv. redoslijednom listom. Ova lista formira se prema nekoliko parametara, od kojih je radni staž u tvrtki među važnijima. Početkom ovog mjeseca javila se potreba da dio radnika ostane raditi i nakon ljetne sezone, na što je kompanija odlučila zaposliti radnice mimo kriterija koji su dogovoreni redoslijednom listom. Na konferenciji je istaknuto kako se sindikat bori da se svi radnici zapošljavaju putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ali da je ovaj čin nepoštivanja redoslijedne liste od strane poslodavca usmjeren upravo protiv sindikalnog organiziranja. Novozaposleni radnici se, između ostalog i zbog straha koji proizlazi iz nesigurnih ugovora o radu, ne učlanjuju u sindikat. Nezapošljavanjem radnica prema redoslijednoj listi poslodavac šalje poruku da je njihov strah itekako opravdan, te da za sindikalno organiziranje mogu očekivati sankcije. Pritom se ovaj čin poslodavca ne može objasniti uštedama za kompaniju, jer iskusniji radnici ne ostvaruju nikakve dodatne financijske beneficije. Naprotiv, neiskusni radnici kompaniji predstavljaju dodatni trošak jer moraju položiti sve potrebne certifikate, npr. da mogu raditi na oba tipa zrakoplova iz flote Croatia Airlinesa. Ovakvim potezom uprava šalje jasnu poruku radnicima da dulje radno iskustvo u kompaniji ne znači ništa, a članstvo u sindikatu kažnjava. Predsjednica SKOZ-a Suzana Artuković Vuksan istaknula je da je odjel za ljudske resurse kompanije jasno priznao da im je cilj „zanavljanje“ kabinskog osoblja, pri čemu bi se ubuduće sklapali isključivo ugovori o radu na određeno vrijeme jer radnici koji ovaj posao rade duži vremenski period postaju zahtjevniji i nezadovoljniji uvjetima rada. Ivana Lojo, dopredsjednica SKOZ-a, ustvrdila je da će ovakva praksa pojačane fluktuacije kabinskog osoblja negativno djelovati po kvalitetu usluge kao i po sigurnost putnika. Katarina Perković iz Ženske fronte za radna i socijalna prava, nastavljajući se na primjere koje su iznijele Artuković Vuksan i Lojo, pozvala je hrvatsku sindikalnu scenu da se bori protiv nesigurnih oblika rada.

Prenosimo priopćenje Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova:

Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova osuđuje nedavni postupak kompanije Croatije Airlines da prilikom zapošljavanja radnika izigrava postojeći kolektivni ugovor.

Naime, Croatia Airlines zapošljava na određeno vrijeme mnoge radnike čiji se opetovani povratak na radno mjesto (svake ljetne sezone) temeljio isključivo prema njihovom mjestu na redoslijednoj listi (lista koja se formira prema mnogim parametrima među kojima je datum prvog zapošljavanja jedna od važnijih). Osim redoslijedne liste, obnavljanje ugovora temeljilo se i na osobnim postignućima, doprinosu, iskustvu, znanju i zalaganju, koje se evidentiralo i vrednovalo kroz svakodnevna ocjenjivanja i procjene radnog učinka, od strane po rangu starijih kolega i voditelja službe. Ukratko, do sada se cijenilo iskustvo i kvaliteta.

Početkom ovog mjeseca, javila se potreba da neki radnici ostanu raditi i nakon ljetne sezone (kao zamjena za kolegice koje su otišle na porodiljni dopust ili na dugo bolovanje), te se kompanija usprkos kolektivnom ugovoru, uobičajenoj praksi i našim upozorenjima, odlučila zaposliti radnike s dna redoslijedne liste (s najmanje iskustva), izigravajući time sklopljeni kolektivni ugovor, ali i podržavajući nesigurne oblike rada koji su za ovu kompaniju dugoročno iznimno štetni. Treba istaknuti da ti radnici osim što po iskustvu nisu adekvatna zamjena za kolegice na porodiljnom, nemaju ni sve potrebne dozvole, te ne mogu raditi na oba tipa zrakoplova iz flote CA.

Također cijena rada tih radnika nije ništa manja od iskusnijih kolega koji su poslani kući. Svi radnici na određeno imaju iste plaće, jer ne ostvaruju nikakav dodatak na iskustvo. Jednostavnim jezikom, za iste novce, kompanija je mogla i trebala imati ljude s više iskustva, znanja i mogućnosti, istovremeno i poštivati kolektivni ugovor, pa se s pravom postavlja pitanje zašto se bespotrebno stvara loša radna atmosfera, izigrava dogovor te kome to odgovara i zašto. Ovakvo postupanje odjela za ljudske resurse objasnio je namjerom ‘zanavljanja’ kabinskog osoblja, pri čemu bi se u daljnjem periodu kabinsko osoblje zamjenjivalo ugovorima na određeno, s argumentom da radnici koji duže rade taj posao postaju zahtjevniji i nezadovoljniji uvjetima rada. Takvim stavom kompanija šalje jasnu poruku svojim putnicima i zaposlenicima da nije zainteresirana imati kvalitetno, educirano i iskusno osoblje, što je generalno praksa u avijaciji. Pritom je iznimno važno napomenuti da je upravo iskustvo i znanje razlog zbog kojeg je kabinsko osoblje CA među najbolje ocijenjenim u jakom udruženju zrakoplovnih kompanija Star Alliance, a unutar CA najbolje ocijenjeno od svih službi koje sudjeluju u konstantnom praćenju kroz anketiranje putnika.

Ovaj potez poslodavca samo je jedan u nizu dugotrajne politike kompanije koja se sve više koristi nesigurnim oblicima rada. Već dugi niz godina, Croatia Airlines svojim zaposlenicima na mjestu kabinskog osoblja nije ponudila ugovore na neodređeno već uzastopnim obnavljanjem ugovora na određeno vrijeme prikriveno manipulira Zakonom o radu prema kojem su ti ugovori iznimka, ali i radnicima koji godinama žive u strahu od gubitka posla. Ugovorima na određeno pogotovo su pogođene žene koje ne mogu koristiti jednaka prava kakva bi imale da su zaposlene na neodređeno.

Ne štede se ni mlade majke koje se iz straha da ih više neće zvati za sezonu, ucijenjene, pismeno poslodavcu moraju odreći zakonskog prava da ne rade noćne i višednevne smjene dok su im bebe male. Unatoč zahtjevima struke, poslodavac tvrdi da ne postoji potreba za zapošljavanjem kabinskog osoblja, dok svakodnevica dokazuje suprotno. Tako je ove godine, zbog nedostatka posade, poslodavac otkazao nekoliko letova, čime je izazvao velike neugodnosti putnicima, narušavajući pritom ugled kompanije i izazivajući financijsku štetu.

Posljedično zbog velikog opterećenja na postojećim poslovima, zaposlenici sve češće obolijevaju.

Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova poziva poslodavca da počne raditi u dugotrajnom interesu kompanije čiju je održivost jedino moguće ostvariti ulaganjem u kvalitetno i iskusno osoblje, kao i socijalnim dijalogom sa svojim radnicima.


Tekst napisao:

Bojan Nonković
    Preporučite članak: