Large zam

TiSA ili Trade in Services Agreement je multilateralni ugovor koji se temelji na GATS-u i koji za svoj cilj ima liberalizaciju svjetskog tržišta u sektorima usluga, odnosno prvenstveno se misli na bankarski sektor, telekomunikacije, e-trgovanje, pomorski transport itd. TiSA je samo jedan u nizu od mnogih gotovo globalnih multilateralnih ugovora i, kao i svi ostali, on pati od totalnog manjka transparentnosti i podiže ozbiljnu zabrinutost da će u svojim daljnjim učincima naštetiti položaju rada i smanjiti mogućnosti nacionalnih država da reguliraju svoja domicilna tržišta. TiSA pregovore vode brojne države Svjetske trgovinske organizacije (WTO), a među predlagateljima za pregovaračkim stolom navode se SAD, Europska unija i Australija.

Predsjednik Urugvaja je 5. rujna parlamentu predložio povlačenje Urugvaja iz pregovara, a parlament je podržao prijedlog s 117 glasova za i 22 protiv. Glavni argument za povlačenje glasi: „za Urugvaj bi bilo 'neugodno' nastaviti pregovore ako se u obzir uzme naša vizija integralnog razvoja Urugvaja“. Vlada Urugvaja je imala ozbiljnu zabrinutost jer su njihove analize pokazale da bi termin „liberalizacija“ imao za posljedicu možebitne pritiske da Urugvaj provede privatizaciju brojnih ključnih kompanija koje su trenutačno u državnom vlasništvu i koje pokazuju pozitivno i socijalno odgovorno poslovanje. Nadalje, analize urugvajske vlade pokazale su da mnoge stavke TiSA-e krše norme Međunarodne organizacije rada (ILO) čiji je Urugvaj supotpisnik i čije je norme Urugvaj implementirao unutar svoga radnog zakonodavstva.

Bitno je također naglasiti da Urugvaj nije prva država koja je izašla iz pregovora oko TiSA ugovora. Prva država koja je povukla ovaj potez bio je Singapur. Sada kada je Urugvaj izašao iz pregovora, za pregovaračkim stolom ostali su još:   Australija, Kanada, Čile, Tajvan, Kolumbija, Kostarika, Europska unija (kao predstavnik svojih članica), Hong Kong, Kina, Island, Izrael, Japan, Lihtenštajn, Mauricius, Meksiko, Novi Zeland, Norveška, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, Koreja, Švicarska, Turska i Sjedinjene Američke Države.

 

zv


    Preporučite članak: