Large drugo more

 

U galeriji Filodrammatica na riječkom Korzu je u četvrtak 19.11. održana tribina na temu Zajedništvo na dokovima: Solidarnost na primjeru lučkih radnika i pomoraca. Tribinu su organizirale udruge Drugo more, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) i Direktna demokracija u školi u sklopu trećeg modula projekta Kreativne strategije vizualne umjetnice Andreje Kulunčić.

Sudionike tribine je pozdravila moderatorica Ana Vračar (BRID) koja je u kratkom uvodu istaknula zašto je solidarno povezivanje sindikata u sektoru pomorskog prometa relevantna tema koja treba pobuditi interese kako radništva tako i šireg spektra udruga civilnog društva. Na pitanja kako nadići strukturna ograničenja koja se ogledaju u deregulaciji radnog zakonodavstva i liberalizaciji tržišta pomorskog prometa i infrastrukture, a koja podjednako pogađaju pomorske i lučke radnike, odgovarali su govornici tribine - Milko Kronja, inspektor Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF) i voditelj šibenskog ureda Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH), Mladen Jovičić iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Kopar (sindikat dizaličara) i Drago Jelčić iz Slobodnog lučkog sindikata Luke Rijeka.

Milko Kronja je u svom izlaganju istaknuo dugogodišnju ITF kampanju protiv zastava pogodnosti (FOC). FOC kampanja ITF-a ima za cilj zakonski progon brodovlasnika koji upisivanjem brodova u registar neke druge države (npr. Paname, Marshallovih otoka) zaobilaze nacionalno zakonodavstvo i snižavaju troškove rada pomorcima te čine uvjete njihova života na brodu izrazito lošima. Danas više od pedeset posto svjetskih brodova plovi pod zastavama pogodnosti, a većina njih nema članstvo u sindikatima. Kroz FOC kampanju, pomorski sindikati zahtijevaju od brodara primjenu kolektivnih ugovora koji bi predstavljali jedinstveni set međunarodno ugovorenih minimalaca i uvjeta rada. S druge strane, u ITF-u se pomorski sindikati zalažu za sinergiju lučkih radnika i pomoraca. Paralelna kampanja protiv luka pogodnosti (POC) inzistira na uspostavi minimalnih radnih uvjeta te zdravstvenih i sigurnosnih standarda.

Mladen Jovičić se nadovezao na problem solidarnog povezivanja pomorskih i lučkih radnika. Smatra da je ta solidarnost suviše deklarativna, i da nadnacionalne sindikalne konfederacije ne čine dovoljno kako bi pomorce sindikalno organizirale i osnažile njihove mehanizme za štrajk. S druge je strane istaknuo kako su pomorci i lučki radnici  često dovedeni u poziciju međusobne konkurencije obzirom da deregulacija radnog zakonodavstva omogućava poslodavcima da angažiraju pomorce u obavljanju operativno lučkih poslova kao što je utovar i istovar robe. Jovičić je više puta naglasio da je organiziranje osnovnih sindikalnih jedinica na nehijerarhijskim osnovama u poduzećima preduvjet za poboljšanje položaja radništva u pojedinim strukama. Smatra da je to je nužna razina za nadilaženje segmentacije radništva i ključna stavka za organizirano solidarno djelovanje na razini pojedinog sektora. Ovu je tezu konkretizirao na primjeru štrajka lučkih radnika u Luci Kopar 2011. godine u kojem je sindikat dizaličara lučkim kooperantima pomogao u uspostavi sindikata nakon čega su zajednički stupili u štrajk protiv uprave u luci.

Drago Jeličić iz riječkog Slobodnog lučkog sindikata je podsjetio na solidarne akcije sindikata iz luka Rijeka, Kopar i Trst protiv dampinga cijena koje se uvode zapošljavanjem kooperanata. Jeličić smatra da je jače sindikalno djelovanje u hrvatskim lukama otežano konkurencijom i smanjenim prometom što ovdašnje prilike u odnosu na slovenske čini mnogo nepovoljnijima. Na kraju tribine su govornici i publika ustvrdili da ovakvih tema u javnom prostoru nedostaje i da je nužna njihova daljnja problematizacija i kritičko sagledavanje.


Izvor naslovne fotografije: Drugo more
Vijest napisala:

Nikolina Rajković
    Preporučite članak: