Large zam

 

Europska konfederacija sindikata (ETUC) nedavno je objavila priopćenje u kojem zahtijeva od zemalja Europske unije poštivanje prava izbjeglica. ETUC u priopćenju skreće pozornost na razmjere humanitarne krize te neizvršavanja obveza i dužnosti država Europske unije. U tom smislu, između ostalog, ETUC napominje kako su se države-članice Europske unije prošle godine dogovorile oko proporcionalnog razmještanja izbjeglica i azilanata, međutim, ako uzmemo u obzir 160.000 izbjeglica trenutno lociranih samo u Grčkoj i Italiji, njih je tek oko 1.500 razmješteno po državama-članicama EU.

Pored primarne humanitarne pomoći, ETUC posebno naglašava i strategije integracije izbjeglica na europsko tržište rada. Pritom se napominje kako, prema procjenama, oko 40 posto izbjeglica ima vještine i znanja koja odmah mogu biti korisna za europska tržišta rada, no ETUC dodaje kako su potrebne hitne mjere kako bi se riješio status za otprilike 300.000 nedokumentiranih ljudi i spriječila situacija u kojoj bi se ovaj broj još više povećao u trenutku kada prestanu vrijediti privremene humanitarne vize.

Nadalje, ETUC naglašava kako podržava temeljne europske vrijednosti o poštivanju ljudskog života i dostojanstva, a također se oštro protivi svim populističkim i ksenofobnim ideologijama.

Europska konfederacija sindikata na skupu organiziranom 15. lipnja u Rimu istaknula je 6 osnovnih zahtjeva:

1. Prekidanje svih mjera koje ugrožavaju dostojanstvo, prava i fizički integritet ljudi, kako na teritoriju Europske unije tako i na njezinim granicama

2. Sprječavanje nehumanih uvjeta zadržavanja na tzv. "hotpostovima" te opetovanih kršenja prava izbjeglica u pogledu zakonitog i pravovremenog obrađivanja njihovih zahtjeva za azilom

3. Odustajanje od dogovora EU-Turska - kako navodi ETUC, države-članice EU ne mogu svoje međunarodne obveze odagnati plaćanjem

4. Priznavanje i obrana Schengena, te jasno pokazivanje političke volje za razmještanjem azilanata prema prijašnjem dogovoru država-članica Europske unije

5. Ukidanje mjera štednje u državama-primateljicama i posebno fokusiranje na žene i djecu

6. Podržavanje svih pojedinaca i organizacija, uključujući i javne službenike, koji svakodnevno rade na pružanju sigurnog i dostojanstvenog života za azilante

ETUC u pogledu integracije izbjeglica na europsko tržište rada naglašava kako je to "istovremeno izazov i prilika". U tom smislu u priopćenju se navode 4 obveze sindikata po ovom pitanju:

1. Oni će podržavati investicije koje pospješuju ekonomski rast i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta za sve

2. Sindikati će skretati pozornost javnih službi da identificiraju, usavrše te izjednače vještine i znanja izbjeglica kako bi se oni mogli integrirati na europsko tržište rada

3. Oni će inzistirati na jednakom tretmanu i pristupu socijalnim uslugama, kako za lokalne tako i za migrantske radnike

4. Sindikati će od institucija Europske unije zahtijevati alokaciju sredstava u države-primateljice kako bi se one mogle boriti protiv dumpinga, eksploatacije i diskriminacije kao posljedica nekontroliranog priljeva.


Vijest napisao:

Zoran Veselinović
    Preporučite članak: