Large hzzo

 

Institut za javne financije objavio je studiju Doprinos za zaštitu zdravlja na radu u kojoj se ističe kako uz doprinose za mirovinsko te obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje, postoji i doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koji je u javnim raspravama potpuno zanemaren. U ovoj studiji analizira se kako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) troši prikupljena sredstva od doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te se uočava diskrepancija između prihoda i rashoda za tu svrhu.

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu obračunava se po stopi 0,5 posto na mjesečnu osnovicu, a o raspoređivanju tako prikupljenih prihoda odlučuje HZZO, koji ujedno osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Autorica studije Marijana Bađun navodi kako se na prvi pogled čini da postoji velika razlika između iznosa prikupljenih doprinosa te rashoda, to jest čini se da su u odnosu na prihode, rashodi jako mali te da postoji višak (neutrošenih) sredstava.

Bađun napominje: „U 2015. prihodi od doprinosa za zaštitu zdravlja na radu iznosili su oko 579,6 mil. kn i najviši su u cijelom promatranom razdoblju (2011.-2015.). Sredstvima prikupljenim od doprinosa financiraju se: 1) naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti i 2) izdaci HZZO-a za zdravstvenu zaštitu za ozljede na radu i profesionalne bolesti. Plaće zaposlenih u Službi za zaštitu zdravlja na radu i svih zaposlenika koji obavljaju poslove zaštite zdravlja na radu, dio su ukupne mase plaća HZZO-a. To se odnosi i na druge administrativne troškove: materijalne, financijske i ostale rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine itd.“

Autorica nadalje spominje kako su u 2015. godini izdaci HZZO-a za zdravstvenu zaštitu za ozljede na radu i profesionalne bolesti „iznosili oko 78,6 mil. kn (planirano je bilo 105,5 mil. kn), a godinu dana ranije oko 74,8 mil. kn. Dio te svote je plaćanje obveza iz prethodnog razdoblja, a dio obveza tekućeg razdoblja nije plaćen. Od 2011. do 2014. izdaci su padali, a zatim porasli. Spomenuti izdaci uključuju troškove usluge zdravstvene zaštite, usluge u ljekarni, stručno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), bolničke račune, račune specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ortopedska pomagala, farmaceutske proizvode, račune zdravstvene njege, račune specijalnih bolnica za rehabilitaciju itd. U izdatke za zdravstvenu zaštitu za ozljede na radu i profesionalne bolesti uključeni su i izdaci za specifičnu zdravstvenu zaštitu, što se ponajprije odnosi na preventivne medicinske preglede na teret HZZO-a.“

U studiji se napominje kako nije poznat iznos administrativnih troškova za zaštitu zdravlja na radu, odnosno oni se evidentiraju u sklopu sveukupnih troškova administracije. Osim toga, prema podacima dobivenim od HZZO-a, od nastanka ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti do trenutka priznavanja prava osnovom prijavljene ozljede na radu i profesionalne bolesti, u vrijeme kada su troškovi uslijed ozljede na radu i profesionalne bolesti najviši, oni se ne evidentiraju kao troškovi zaštite zdravlja na radu, već ostaju integrirani u sveukupnim troškovima zdravstvene zaštite osnovnog zdravstvenog osiguranja. Tako su i prikazani u Godišnjim izvješćima HZZO-a, koji trenutno nema dovoljne tehničke mogućnosti označavanja troškova zaštite zdravlja na radu.

Autorica zaključuje: "Na prvi se pogled može činiti kako prihodi od doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, koji tereti poslodavce, znatno premašuju rashode u tu svrhu. U 2015. godini je razlika prihoda i rashoda bila 332,6 mil. kn, ali budući da su podaci o izdacima za zdravstvenu zaštitu za ozljede na radu i profesionalne bolesti neprecizno evidentirani - jer sve do trenutka priznavanja terete obvezno osnovno osiguranje - bez dodatnih specifičnih analiza nije moguće reći koliki su doista rashodi HZZO-a za zaštitu zdravlja na radu."


Izvor naslovne fotografije: hzzo.hr
Vijest napisala:

Snježana Ivčić

Tagovi:

zdravstvo    Preporučite članak: