Large 96142058 266451594748537 5246235932826271744 n

Ususret parlamentarnim izborima dajemo prostor sindikalistima da progovore o svojim zahtjevima prema budućoj Vladi vezano uz položaj radnika, radno zakonodavstvo i odnos prema sindikatima. Prva nam je odgovorila Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.

 

Prethodnih nekoliko vlada uspješno je radilo na smanjivanju prava i položaja rada i radnika pa bi bilo vrijeme da se taj trend promijeni. Za početak treba prihvatiti da je udruživanje radnika u sindikat i zajednička borba za radna prava ustavna kategorija i da je zadatak vlade osigurati uvjete za siguran i slobodan rad sindikata, prekinuti atmosferu u kojoj se ne podržava socijalni dijalog i sindikalna borba. Kvalitetan rad sindikata jest preduvjet i za bolje poslovanje pa tako i interes samog poslodavca. Koliko vlade ne vjeruju u socijalni dijalog i zapravo nemaju interes za poboljšanje položaja radnika govori izostanak potpore procesu kolektivnog pregovaranja.

Iako i Europska komisija naglašava da je kolektivno pregovaranje ključni element socijalne tržišne ekonomije koju promiče EU i snažan temelj za utvrđivanje sigurnih i dobrih plaća, broj kolektivnih ugovora i u Hrvatskoj u stalnom je padu. Odgovornost i važna uloga svake, pa i buduće vlade jest da ovaj trend promijeni kako bi tako osigurali smanjenje nejednakosti i poboljšanje radnih uvjeta i povećanje proizvodnosti.
 

Moje pitanje političkim akterima koji pretendiraju sastavljati novu vladu - što ste vi konkretno ponudili kako bi se ojačala zaštita radnika kolektivnim ugovorom kao dokumentom koji je donesen zajedničkim naporima socijalnih partnera?

Sindikata novinara Hrvatske bori se za bolje radne uvjete u medijskom sektoru, a medijski sektor je u velikoj krizi i bez covid krize koja je dodatno unazadila naša radnička prava. Promjene u društvu znatno su se odrazile na medije, medijski sektor, pa tako i položaj radnika u tom sektoru. Smanjenje poznate klasične proizvodnje, nove tehnologije i novi oblici rada karakteriziraju te promjene i tu se otvaraju brojna pitanja - kako zaštiti postojeća radna mjesta ili osigurati radna prava prilikom moguće promjene, kako zaštiti sve više radnika koji u našem sektoru rade u tzv. freelance statusu. Naime, naš Zakon o radu ne poznaje baš taj problem, nemamo granski kolektivni ugovor koji bi tim radnicima osigurao zaštitu osnovnih radnih i socijalnih prava.

Potrebno je pokrenuti kolektivno pregovaranje u većini medijskih kuća jer trenutno samo u dvije imamo kolektivni ugovor, tek nedavno ispregovaran i potpisan. 
Uz to važno je graditi dugoročnu strategiju za opstanak i očuvanje radnih prava i radnih mjesta u medijskom sektoru. 


Izvor naslovne fotografije: Facebook SNH

Tagovi:

sindikati    Preporučite članak: