Large 2018 12 13 11.48.41

Danas (13. 12. 2108) je u Radničkom domu održana konferencija za medije na kojoj su Sindikat obrazovanja, medija i kulture (SOMK) i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) predstavili projekt "Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj administrativnih i stručnih kapaciteta". Ispred SOMK-a govorile su Božica Žilić - predsjednica sindikata i Iva Ivšić - stručna suradnica na projektu, a ispred udruge BRID (koji je partner na projektu), govorila je Ana Vračar. Priopćenje za medije prenosimo u cijelosti.

 

Sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uređen je relativno dobrim zakonodavnim okvirom, ali unatoč tome postoje problemi vezani za uvjete rada i materijalna prava zaposlenih. Decentraliziranost sustava u kombinaciji s razlikama u financijskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave dovodi do velikih regionalnih razlika po pitanju ostvarivanja standarda propisanih Državnim pedagoškim standardom, ali i po pitanju prava zaposlenih u sustavu koji su pod velikim fizičkim i psihičkim opterećenjem. „Svi se slažemo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje jedno od ključnih prioriteta za razvoj našeg društva, no bez ulaganja u one koji posredno ili neposredno rade s našom djecom, u odgajatelje i odgajateljice, stručne suradnike i suradnice, pomoćno osoblje u vrtićima, teško je dostići ciljeve koje smo si kao društvo zajedno postavili. Bez zadovoljnih odgajateljica i svih ostalih koji rade u vrtićima, teško ćemo moći omogućiti svoj djeci pravo na kvalitetan odgoj i obrazovanje u najranijoj dobi kakvog svi želimo“, izjavila je Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK).

U Hrvatskoj još uvijek ne postoje obuhvatni i usporedivi nalazi o stanju u sektoru niti konkretne brojke vezano za navedene probleme, a koje bi bile od velike pomoći Ministarstvu znanosti i obrazovanja i jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju razvoja sustava. Ana Vračar, članica Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) naglašava kako „većina sindikata u Hrvatskoj danas nema razvijene istraživačke kapacitete koji bi im omogućili zagovaranje radničkih prava u javnosti, kao što je to praksa u Europi i svijetu. Povezivanje sindikata i drugih organizacija civilnog društva predstavlja potencijal za jačanje međusektorske suradnje te oblikovanje prijedloga i sadržaja koji u obzir uzimaju perspektive različitih društvenih dionika, čime se ujedno jačaju odnosi u zajednici“.

Upravo su zato SOMK i BRID uspostavili suradnju te su se odlučili za partnerstvo na projektu Unapređenje kvalitete socijalnog dijalog kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 1.030.734,55 kn, a razdoblje provedbe je listopad 2018. – travanj 2020. godine. Aktivnosti na projektu usmjerene su na jačanje kapaciteta SOMK-a kroz program sindikalnih edukacija i uspostavljanje međunarodne suradnje. Ipak, središnja aktivnost na projektu jest istraživanje uvjeta rada u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koju će provoditi SOMK u suradnji s vanjskim istraživačkim timom.

“Namjera nam je istraživanjem dobiti uvid u stanje i potrebe u sektoru te potaknuti razvoj i primjenu učinkovitih i na dokazima utemeljenih intervencija u sustav. Rezultati istraživanja mogu biti od velike koristi mnogim institucijama i organizacijama poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, UNICEF-a i drugih koje su nadležne za sustav, odnosno provode programe za unapređenje kvalitete odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj”, izjavila je Iva Ivšić, stručna suradnica na projektu.

"Smatramo da je provedba istraživanja odlična prilika za uspostavljanje suradnje među različitim dionicima socijalnog dijaloga, a sve s ciljem da rad u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju postane dostojanstven rad po mjeri čovjeka“, zaključila je Žilić.


Autor teksta:

SOMK
    Preporučite članak: