Large naslovna

Povodom Dana žena Eurostat je objavio rezultate posljednje analize podataka o razlici zaposlenosti muškaraca i žena i razlici u plaćama muškaraca i žena.

 

Žene u Hrvatskoj zarađuju 11,2 posto manje nego muškarci, pokazuju posljednje analize Eurostata (2020). Prosjek Europske unije je 13 posto, što Hrvatsku svrstava u bolju polovicu zemalja. Ono što je zabrinjavajuće, jest što je taj jaz od 2013. narastao za 3,5 posto.

Što se zaposlenosti tiče, u cijeloj je Europskoj uniji zaposleno više muškaraca nego žena. Na razini EU-a razlika u zaposlenosti muškaraca i žena iznosi 11 posto – zaposleno je 78 posto muškaraca i 67 posto žena. Najveću razliku bilježe Italija, Rumunjska, Grčka, Malta, Mađarska, Poljska i Češka (više od 15 posto), dok je Hrvatska na 12. mjestu od 27 zemalja EU-a s 11,2 posto. Najmanji jaz imaju Litva, Finska, Latvija i Švedska.

Graf: Eurostat, Radnička prava


Od 2002. razlika u broju zaposlenih muškaraca i žena opada, oko 5 posto i na razini EU-a, i u Hrvatskoj. Ako u analizu uključimo i faktor obrazovanja, podaci Eurostata pokazuju da se razlika u zaposlenosti muškaraca i žena smanjuje kako raste stupanj obrazovanja - u kategoriji visokoobrazovanih ona je četiri puta manja nego kod nižeobrazovanih.

Kada je riječ o roditeljima, zaposlenost muškaraca s djecom veća je u odnosu na zaposlenost muškaraca bez djece, dok je kod žena statistika obrnuta – majke su u manjoj mjeri zaposlene od žena bez djece. Najniža stopa zaposlenosti bilježi se kod žena s 3 ili više djece.

Detaljniji podaci i metodologija analize podataka dostupni su na stranici Eurostata, a nadamo se da će ih proučiti oni za koje su i izrađeni – kreatori socijalnih politika, posebno autori novog Zakona o radu.


Naslovna fotografija: Marco Verch, Radnička prava
Vijest napisala:

Tea Radović
    Preporučite članak: