Large 15460596613 6fbf852823 c

Na našu smo adresu primili pismo Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata, podružnice Brodotrogir o stanju radničkih prava u Brodotrogiru u ovom trenutku te o sumnjama radnika u način na koji se provodi tzv. restrukturiranje. U nastavku ga prenosimo u cijelosti.

 

Kermas energija d.o.o. je preuzela Brodotrogir d.d. 06. 04. 2013. godine uz obvezu provedbe Programa restrukturiranja brodogradilišta. Osim Programa restrukturiranja i Ugovora o kupnji i prodaji dionica tada je potpisan i Program zbrinjavanja radnika u dogovoru sa sindikatima pri čemu je tek 300 radnika dobilo korektnu otpremninu, poštujući Kolektivni ugovor i dignitet radnika. Međutim, daljnja otpuštanja radnika odvijala su se isključivo po pravilima koje je nametao poslodavac. Radnici, pritisnuti nesigurnošću i strahom za budućnost, najčešće su prihvaćali ponuđenu otpremninu po načelu „daj šta daš“, a mnogi su otišli u potragu za sigurnijom egzistencijom bez ikakve otpremnine. Pri svemu tome ne postoje jasna pravila za određivanje tehnološkog viška radnika budući da na listu dolaze radnici koji su neophodni za proizvodnju.

Nakon zadnjih otpuštanja pred Novu godinu 2019. ostalo nas je oko 670 i tako smo se približili broju radnika koji je limitiran Programom restrukturiranja (650) i to je, čini se, jedino iz tog Programa čega se poslodavac pridržava. Ali je očita namjera poslodavca daljnje otpuštanje jer nema ugovorenih poslova koji mogu zaposliti sve radnike!

Prema Programu restrukturiranja predviđene su investicije za tehnološku obnovu u iznosu od 27.460.000,00 eura. Primjerice, predviđena je kupnja vozila za teške terete od 160 t, 160-tonska i 35-tonska obalna dizalica, mikro-panel linija, produbljivanje gaza na opremnoj obali, roboti za zavarivanje i dr. Ništa nije realizirano pa je pitanje u što je utrošen novac!? Iz tablice iz Programa restrukturiranja vidljivo je da su realizirane samo dvije stavke: 3D-stanica (dimenzijska kontrola) i Antikorozivna zaštitna sekcija, dok su investicije u tehnološku obnovu minorne i čak se i ne mogu smatrati tehnološkom obnovom. Naime, radi se o nekoliko zastarjelih dizalica, na desetke derutnih tokarskih strojeva, bušilica i druge opreme koja sada trune na odlagalištu otpada u Brodotrogiru. Sva ta oprema došla je ("nabavljena je") iz tada posrnulog brodogradilišta Kraljevica koje je svoje bolje dane vidjelo prije više desetljeća. Sve ovo je došlo kao dodatak na dva kupljena plovna doka koji su jedini korisni i u funkciji.

Također, trebale su se napraviti i prostorno-tehnološke promjene koje  bi naš "škver" preoblikovale u moderno kompaktno brodogradilište, a to je jednostavno zaboravljeno. Te promjene su se trebale ostvariti u tri koraka:                                                              

Korak 1. Premještanje skladišta limova i profila - NIJE OSTVARENO!                                    

Korak 2. Nova hala obrade, premještanje strojeva za rezanja - NIJE OSTVARENO!      

Korak 3. Izgradnja nove predmontažne hale, premještanje panel linije, postavljanje mikro-panel linije, dodavanje taktova na panel-liniji - NIJE OSTVARENO!

Jedina prava ulaganja vlasnika su ulaganja u nove uslužne i nautičke djelatnosti. Napominjemo, u Programu restrukturiranja piše da "Poslovanje novih djelatnosti nije predmet restrukturiranja, ne predviđa nikakve državne potpore, već se samo navodi kao logična i izuzetno profitabilna djelatnost na oslobođenim prostornim resursima." Iz svega gore navedenoga je očito da se nije poštovao Program restrukturiranja po kojemu je brodograđevna djelatnost trebala ostati zastupljena na 60% površine.

Slika 1. Brodotrogir je najvažnija gospodarska grana u Trogiru koja puni jednu trećinu gradskog proračuna. Izvor fotografije - wikicommons


Sindikat metalaca Hrvatske-IS, podružnica Brodotrogir, je stalno upozoravao mjerodavne na stanje u Brodotrogiru usmenim i pismenim putem, a 10. svibnja 2018. godine iznio je svoje primjedbe i uputio ih predsjedniku Sabora, predsjedniku Vlade te zastupniku  Arsenu Bauku. 06. travnja 2018. godine održana je Tematska sjednica Gradskog vijeća Trogira o stanju u Brodotrogiru na kojem je D. Končar govorio u prilog održavanju i kontinuitetu brodogradnje u Trogiru. Tada mu je zamjenik ministra Novak obećao „već sutra novi posao jer je ovaj s Brodotrogirom uspješno dovršio“.

Međutim, nakon ove Sjednice situacija u Brodotrogiru iz mjeseca u mjesec je sve gora:

* Ne poštuje se Kolektivni ugovor i odugovlače se pregovori za novi KU, a sredinom 2019.  poslodavac otkazuje Kolektivni ugovor u Brodotrogiru d.d. i ne želi nastaviti započeto pregovaranje za novi KU.

* Drastično se smanjuju plaće tako da je većini radnika plaća na nivou državnog minimuma (od 3.000 kn do 4.000 kn), a isplaćuju se sa zakašnjenjem (uz redovitu najavu mirenja pred štrajk zbog neisplate).

* Poslodavac ne izvršava svoje obveze prema dobavljačima, vjerovnicima (Trogir holdingu - za odvoz otpada, vatrogascima, Gradu za komunalije, dobavljaču za plin potreban za radni proces...).     

* Mladi kadar u tehničkom uredu, redom inženjeri, zapošljavaju se na način da moraju otvoriti svoj obrt i tada potpisuju ugovor s Brodotrogirom. Zbog neizvršavanja isplate prema ugovoru taj mladi kadar odlazi, a odlaze i iskusniji inženjeri zbog smanjivanja plaće i zbog loše klime u firmi. Tako da u Tehničko-projektnom uredu sada imamo oko 20 zaposlenih, a prije samo godinu dana bilo ih je preko 80.

* Osnovane su nove „sestrinske“ firme u koje se prebacuju radnici, tj. radi se reorganizacija poduzeća u kojoj najviše gube radnici. Prebacivanjem u drugu firmu djelomično gube stečena prava bez obzira što tako ne piše u novom Ugovoru o radu. Ljudi su razbacani po tim firmama pa se po principu "zavadi pa vladaj" gubi snaga radništva i sindikalnog rada.

Osim toga, počelo je izlaziti na vidjelo nešto što se već mjesecima moglo naslutiti. Računi pojedinih firmi su blokirani i otvaraju se PREDSTEČAJNI POSTUPCI u travnju 2019. za  BT d.d. i HBT d.o.o. Pri tome napominjemo da nije prošla ni godina dana od kada je premijer A. Plenković, u svom odgovoru na zastupničko pitanje, zaključio kako Brodotrogir „ostvaruje pozitivno poslovanje za 2016. i 2017.godinu“. To potvrđuje i Sudski registar prema kojem je dobit u 2017. godini 9,7 milijuna kuna. Zato sumnjamo u određene promjene po pitanju vlasničkih odnosa i predlažemo provjeru.

Na Skupu radnika 18. veljače 2018. član uprave Mateo Tramontana je prezentirao strukturu Brodotrogira d.d. prije restrukturiranja i objasnio kako će radnici Održavanja prijeći u BT USLUGE d.o.o., pojedini projektanti iz HBT-a d.o.o. u BT DIZAJN d.o.o. (to je ostvareno, 6 ih je prešlo). Međutim, BT USLUGE još nije osnovana, a radnicima (njih oko 20 od UKUPNO 56) je usmeno rukovoditelj rekao da su višak, bez sistematizacije. Također, rukovoditelj Službe pripreme svojim radnicima obznanjuje kako će se Služba radioničke pripreme ugasiti (6-7 radnika). Nadalje, rukovoditelji Montaže i Predmontaže pozivaju 45 radnika (zavarivači, brusači, monteri - znači BRODOGRAĐEVNA ZANIMANJA). Najavljuju im da ih namjeravaju poslati u Buzet u tvornicu Cimos (autoindustrija!) na rad i prekvalifikaciju u tri grupe po pedesetak ljudi. To su, redom, radnici od 45 do 55 godina života s dugogodišnjim iskustvom u brodogradnji, radom na izradi metalne konstrukcije broda, a takav rad nema dodirnih točaka s autoindustrijom. Za ostalih oko 100 radnika iz Trupa se naziru poslovi u Uljaniku. Znači, 250 radnika iz HBT-a bi radili izvan Trogira i to više ne bi bio terenski rad, nego bi se u skoro vrijeme moglo očekivati da 250 trogirskih obitelji iseli iz Trogira što bi bila totalna katastrofa za naš grad. Uz sve ove negativne turbulencije, saznanje radnika da su višak i najvažnije, drastično smanjivanje plaća, radnici odlaze sami, tražeći vlastitu egzistenciju izvan Brodotrogira. Na taj način ostaju bez ikakve otpremnine koja im pripada po KU ili makar po Zakonu o radu i tako Vlasnik prolazi bez ikakvih troškova na štetu radnika!

U prosincu 2018. i siječnju 2019., iz Brodotrogira d.d. najprije je 11 radnika (iz AKZ-a) prebačeno u TEKOL TROGIR d.o.o na način da su morali raskinuti ugovor o radu s BT-om d.d. i potpisati novi s T.T.-om d.o.o.

- Nakon njih došli su na red cjevari i zavarivači (70 radnika) koji su prebačeni u novoosnovanu firmu TROGIR PIPING d.o.o.

- TROGIR PIPING d.o.o. se gasi i osniva se nova firma OUTFIT d.o.o. u koju se prebacuju svi radnici iz ugašenog PIPING-a te još 80 radnika iz Opreme.

- u travnju 2017. oko 130 radnika iz BT-a d.d. prebacuje se u HBT d.o.o. 1. srpnja pridružuje im se još 300 radnika iz BT-a d.d.

- u krovnoj firmi BT d.d. ostalo je 150 radnika.

I tako, u rujnu 2019. godine, struktura i broj zaposlenih u Brodotrogiru d.d. i sestrinskim firmama izgleda ovako:

1. U TEKOL TROGIRU d.o.o. ostalo je samo dvoje (2) radnika od onih 11 prebačenih iz BT-a. Ostalih oko 60 radnika su u firmu došli iz TEKOL TERI d.o.o. te nisu stacionirani u Trogiru.

2.  Firma TROGIR PIPING d.o.o.još je uvijek aktivna ali bez iti jednog radnika. Svi radnici su prebačeni u novoosnovanu firmu BRODOTROGIR - OUTFIT d.o.o. Kada je Outfit zapao u probleme radnici su prebačeni u novu BRODOTROGIR – HULL d.o.o. (130 radnika).

3. Hrvatska brodogradnja Trogir (HBT d.o.o.) /oko 200 radnika.

4. Brodotrogir d.d. (BT d.d.) / oko 70 radnika

5. Zaposleni u SCT d.o.o. / 38 radnika i Adria Docks d.o.o. /44  radnika

6. BRODOTROGIR CRUISE d.o.o. / 86 radnika

7. BRODOTROGIR DESIGN d.o.o. prije dva mjeseca je brojio je 12 zaposlenih, a nakon što su projektanti sami, bez ikakvih otpremnina otišli, ostalo ih je dvoje (2) radnika

Ukupno je dakle ostalo oko 630 RADNIKA, a na kraju rujna stanje je još pogubnije: osim otpuštanja u BT-u i HBT-u počela su otpuštanja i u BT Hull-u! Radnici društva Brodotrogir Hull d.o.o. nalaze se u posebno nezavidnoj situaciji. Od njih se zahtjeva prekovremeni rad subotom zbog „velikog obima posla“, a događa se da ne radi dizalica i desetak ljudi dođu u subotu i ne mogu raditi. A ako ne poslušaju i ne dođu raditi u subotu poslodavac ih disciplinski prijavljuje Pravnoj službi.

Osim dizalice i ostalih strojeva radnicima nisu osigurana ni osnovna sredstva za rad (rukavice, radne cipele i odijela), a o sanitarnim uvjetima da se i ne govori. Također, u posljednjih 7 mjeseci radnicima Hull-a nije izvršena kompletna naknada plaće već im se uplaćuje preko drugih društava kao „pristup dugu“. Za banku takva uplata nije plaća pa se smatra da ni nemaju stalna novčana primanja i banka im zbog toga smanjuje dozvoljeno prekoračenje. Isto tako, iako je prikazano u bruto iznosu njihovih plaća (znači to je njihov novac!), ne uplaćuje se porez, prirez i mirovinsko osiguranje čime ugrožavaju radnike i njihove obitelji.

­Prema izjavama člana uprave Matea Tramontane (na sastanku kod postupka mirenja 26. 8. 2019.) u planu je daljnje smanjivanje broja zaposlenih. Prema njegovim riječima u dogledno vrijeme (?!) u Brodotrogiru će biti zaposleno samo oko 470 radnika i to: 50 radnika u BT-u, 60 u Hull-u, oko 200 u Cruiseu, 90 u SCT-u i Adria docksu, te oko 70 u Tekol Trogiru (iako ovi posljednji nemaju veze s Brodotrogirom!). Što praktički znači da u HBT-u od sadašnjih 200 neće više biti ni jednog radnika! Većina se prebacuje u BT Cruise, društvo koje nije sestrinska firma BT-a d.d. Ovo ukazuje na činjenicu da je poslodavcu primani zadatak riješiti se što više radnika! Ljudi ne mogu prehranjivati svoje obitelji i sami odlaze bez ikakvih otpremnina, a oni radnici koje proglašava tehnološkim viškom želi riješiti s minimalnom otpremninom.


Izvor naslovne fotografije: Flickr

Sindikat metalaca Hrvatske
    Preporučite članak: