Large bbb

 

Kroz 2017. godinu, BRID će u suradnji sa stručnjacima Škole narodnog zdravlja te inicijativom patronažnih sestara iz Zagreba i Karlovca organizirati seriju radionica o funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegovih ključnih sastavnica, na kojima sudjeluju studenti, članovi organizacija civilnog društva, predstavnici udruga pacijenata i sindikalisti.

Osim što se ovim programom želi učiniti dostupnim znanje o funkcioniranju zdravstvenog sustava, on kao cilj ima i umrežavanje različitih aktera kojima je zdravstvo u fokusu, kao i onih koji će se njime tek početi baviti.

Druga radionica održala se u petak 7.4. u sklopu dana akcije protiv komercijalizacije zdravlja kojeg su najavili European Health Network i People's Health Movement, a tema joj je bila patronažna služba i mogućnosti koje patronažne sestre imaju za organizaciju aktivnosti u zajednici. Izlaganja su održale patronažne sestre Valerija Žapčić i Astrid Maljković Pleše, koje su kroz svoj profesionalni angažman, aktivnost u različitim strukovnim organizacijama te svakodnevni rad uvidjele koji su potencijali za uključivanje patronažne djelatnosti u šire društvene inicijative.

Patronažne sestre su govorile o tome kako je njihova služba danas uređena, a iznijele su i primjere rada u zajednici kroz svoj svakodnevni rad. Među ostalim, govorile su o vođenju grupa za potpore dojenju i roditeljstvu, koje danas predstavljaju jedan od rijetkih slučajeva organizacije u zajednici, kroz koje se ne razvijaju samo znanja i vještine koje su od koristi novim roditeljima, već se i jača osjećaj solidarnosti u kvartovima i drugim jedinicama. Osim ovih pozitivnih primjera, na radionici se govorilo i o problemima s kojima se susreću patronažne sestre - od nedovoljno dobro definiranog okvira aktivnosti koje spadaju u njihovu nadlženost do nedovoljnog vrednovanja njihove uloge u zaštiti zdravlja pacijenata.


Vijest napisala:

Ana Vračar
    Preporučite članak: