Radnička prava

Rezultati pretrage

Uloga medicinskih sestara i Crvenog križa u razvoju i afirmaciji zdravstvene njege u kući

Javne bolnice postoje da nekome pomognu, a ne da kreiraju profit

Utrka za cjepivo

Snježana Ivčić: Neograničeno izvanredno stanje - kadrovsko planiranje u zdravstvu

Borba za položaj sestrinstva II: sindikat, stručna udruženja i komisije

Sabina Stan: Europske smjernice za komercijalizaciju zdravstva

Snježana Ivčić: “A sad ćemo ovo ostalo osoblje na brzinu” - pisma Norme Emili i položaj medicinskih sestara u Jugoslaviji

Snježana Ivčić: Svjetski dan zdravlja u jeku pandemije novog koronavirusa

Vittorio Agnoletto: Privatizacija ubija zdravstvene sustave

Snježana Ivčić: Broj zaraženih od ospica porastao za 300%

Snježana Ivčić: Nastavak privatizacije Hrvatskog zdravstvenog sustava

Snježana Ivčić: Ministarstvo probnih balona

Snježana Ivčić: Zaštita zdravlja na radu - puki trošak za kapital

EPHA upozorava na sporne točke TTIP-a koje se tiču zdravlja

Snježana Ivčić: Košarica zdravlja: opasni učinci benignog termina

Snježana Ivčić: Zdravstvo bi bilo najjeftinije kad ga ne bi bilo, barem ne za sirotinju

Snježana Ivčić: Zdravlje u koliziji s tržišnim principima