Radnička prava

Rezultati pretrage

Pravna klinika: Diskriminacija na radnom mjestu

Pravna Klinika: Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Pravna Klinika: Rad maloljetnika

Pravna klinika: Prava migrantskih radnika u Hrvatskoj

Pravna klinika: Neisplata plaće u Hrvatskoj je kazneno djelo

Pravna klinika: Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

Pravna klinika: Izumi i tehnička unapređenja od strane radnika

Pravna klinika: Otkazni rok

Pravna klinika: Pravo na stanku, dnevni odmor i tjedni odmor

Pravna klinika: Privremena nesposobnost za rad - bolovanje

Pravna klinika: Otkaz trudnici

Pravna klinika: Godišnji odmor i nejednak raspored radnog vremena usred korone

Pravna Klinika: Vrste otkaza koje poslodavac može dati radniku

Pravna Klinika: Rad posredstvom student servisa

Pravna klinika: Što kad poslodavac ne uplaćuje doprinose za radnike?

Pravna klinika: Godišnji odmor

Pravna klinika: Radno vrijeme

Pravna klinika: Rad uz mirovinu

Pravna klinika: Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Pravna klinika: Dopušteni razlozi za redoviti otkaz ugovora o radu