Radnička prava

Rezultati pretrage

Iz lošega u gore – afera P&O trajekti

Rat, prehrambeni lanci i potemkinova sela brodarske industrije

Prvi put kao (grčka) tragedija, drugi put kao (hrvatska) farsa: privatizacija luke Pirej i luke Rijeka

Dekriminalizacija solidarnosti bez „ali“

Branislav Vajda: Srpski brodarci i pomorci prepušteni su sami sebi

Liam Campling i Alejandro Colas: “Kapitalizam i more”

Neizvjesnost na aucklandskim dokovima

Pogled kroz Suesku blokadu

Teška godina za pomorce

Za razumijevanje kapitalizma potrebno je razumjeti pomorstvo i naftu

Jones Act - jamac američkog pomorstva

Australska trgovačka flota i liberalizacija pomorskog sektora

Lanci opskrbe u doba korone

Brodogradnja i kapitalizam: III. dio - Brodograđevna industrija RH – od nacionalizacije do privatizacije brodogradilišta

Brodogradnja i kapitalizam: II. dio - Brodograđevna industrija u SFRJ u svjetskom kontekstu

Brodogradnja i kapitalizam: I. dio - Kontejnerizacija i terminali

Neven Melvan: Solidarnost lučkih radnika i pomoraca je ključ uspjeha

Mateo Ivčević: Jadroplov - na raskršću tržišta i države

Mateo Ivčević: Što nam donosi novi Pomorski zakonik i što možemo naučiti iz prijašnjih implementacija?

Mateo Ivčević: Pitanje Jadrolinije je (i) naša stvar