Radnička prava

Rezultati pretrage

Pravna klinika: Rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu

Pravna klinka: Kako voditi evidenciju radnog vremena?

Pravna klinika: Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Kršenje prava radnika u Hrvatskoj jedan je od najčešćih razloga traženja zaštite pučke pravobraniteljice

ReWoltirani Woltovci i apstraktni poslodavac

Rad na određeno: izmjene Zakona o radu donose minimalne promjene

Inicijativa za radnički ZOR u Saboru: Recite ne novom Zakonu o radu

Inicijativa za radnički ZOR: Novi Zakon o radu podupire poduzetnike, a radnike tjera da rade više

Podli Zakon o radu

Pravna klinika: Specifična zdravstvena zaštita radnika

Inicijativa za radnički ZOR: Radnici plaćaju cijenu rupa u Zakonu o radu

Log off, mute, disconnect: pravo na odjavu nakon kraja radnog vremena

Znanstvena potvrda prekarizacije rada u Hrvatskoj

Inicijativa za radnički ZOR: zakon je tu da štiti slabije, a ne jače

Promjene ZOR-a, radnička noćna mora

Neplaćeni doprinosi – problem za radnika, a ne za poslodavca

Inicijativa “Za radnički ZOR” poziva na borbu protiv novog udara na radnička prava

Pravna Klinika: Obveze poslodavca kod rada od kuće

Pravna klinika: Prava i obveze radničkog vijeća

Pravna klinika: Naknada štete u radnom odnosu