Radnička prava

04.01. David Harvey: Lijep dan za revoluciju - zašto bi Prvi maj trebao biti datum ustanka i promjene sustava

Prvi maj je prigoda kojom slavimo velika dostignuća radnika u svijetu pri izgradnji našeg svijeta daleko boljim mjestom za život. Ovih dana, nažalost, nema previše razloga za slavlje. Posljednjih 30 godina su ispunjene bitkama i okršajima koji su za organizirani rad rezultirali jednim porazom za drugim.Pomamljena kapitalistička klasa konsolidirala je svoju moć zapovijedanja ili korumpiranja go...

04.01. Asbjørn Wahl: Europsko radništvo - ideološko nasljeđe društvenog ugovora

Europski je sindikalni pokret u defenzivi. Osim toga, u dubokoj je političkoj i ideološkoj krizi. Sindikati trenutno nisu sposobni ispuniti svoju ulogu zagovaratelja neposrednih ekonomskih i društvenih interesa svojih članova. Izgubili su utjecaj u svim sektorima i gospodarskim granama. Sindikalni pokret koji je u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata bio najjači i najutjecajniji u kapitalističkom sv...

04.01. Asbjørn Wahl: Imati vlast, ali nemati moć - lijeve stranke u procijepu između ljudskih očekivanja i nepovoljne ravnoteže moći

Iskustva s lijevim političkim strankama u europskim vladama u eri neoliberalizma nisu bila, blago rečeno, naročito uzbudljiva. Nedavna iskustva s takvim vladama u Francuskoj, Italiji i – do određenog stupnja – Norveškoj kreću se od negativnog do katastrofalnog. U sve tri zemlje najveće su pobjednice desne političke stranke, koje su osvojile rastuću podršku čak i u radničkoj klasi te pojač...

04.01. Asbjørn Wahl: Politike štednje u Europi - nema alternative

Nema alternative („There is no alternative“) - jedan je od notornih slogana Margaret Thatcher. Taj je slogan za Thatcher imao normativni značaj, bio je dio njene ideološke borbe. Thatcher je željela uvjeriti ljude da su njene neoliberalne politike jedine moguće politike, dok su sve ostale alternative otišle u ropotarnicu povijesti. Moja upotreba te fraze u naslovu ovog članka nije mi&scar...

04.01. Carl-Ulriek Schierup, Peo Hansen i Stephen Castles: “Krvavo podugovaranje” u umreženom društvu - migracije i postfordističko restrukturiranje u Europskoj uniji

U knjizi Mirages and Miracles: The Crisis of global Fordism, Alain Liepitz (1987) tvrdi da restrukturiranje i djelomična razgradnja uspostavljenog fordističkog sustava proizvodnje u starim industrijaliziranim centrima ne znači nužno i kraj fordizma kao takvog, ili tejlorizma, njegova tipičnog sustava industrijske organizacije i menadžmenta. Oni prije znače njihovu internalizaciju i parcijalnu transformaciju k...

04.01. Michael Hurley i Sam Gindin: Napad na javne usluge - hoće li sindikati žaliti zbog napada ili povesti otpor?

Živimo u jednom od onih povijesnih trenutaka koji vape da radnička klasa izgradi nove mogućnosti, solidarnosti i na njima čvrstu nadu. Ključno pitanje nije koliko će daleko otići napadi na javni sektor, stvarno pitanje je koliko daleko ćemo im dopustiti da odu. Kako će aktivisti iz radničke klase, bili sindikalno organizirani ili ne, reagirati? Imamo li protuplan? Pripremamo li ga? Možemo li djelovati jednako odlu...

04.01. Michael R. Krätke: O ekonomskoj demokraciji

Širom svijeta postoji konsenzus o ideji demokracije kao jedinom održivom konceptu dobrog društvenog uređenja. Međutim, takav pogled ne prelazi okvire politike. Danas se o dobrom društvu razmišlja kao o mješavini političke demokracije i kapitalističke tržišne ekonomije. Prema takvom pogledu na kapitalizam se gleda kao na komplementaran dio demokracije, no koji je jasno odvo...

04.01. Michael D. Yates: Mi protiv njih - radnička klasa u akademskoj tvornici

Deset priča iz akademske zajednice na kraju stoljeća   Razmotrimo nekoliko crtica prikupljenih iz časopisa, novina i e-mail grupa na koje sam pretplaćen:   1. Administratori Sveučilišta York u Torontu nudili su svoje programe nastave preko interneta tvrtkama kao prostor za logotipe, i to za deset tisuća dolara po programu.   2. Gradsko sveučilište u New Yorku otkazalo je većinu d...

04.01. Anne Dufresne: Unija malih plaća

Aprila 2010. pregovaračka trojka sastavljena od predstavnika Evropske komisije, MMF-a i ECB-a, zahtevala je po prvi put od Grčke smanjenje plata u javnom sektoru za 25%. Nedugo zatim, Trojka je intervenisala na sličan način i u Rumuniji, sada i u privatnom sektoru: juna 2010. vladi u Bukureštu je naloženo da pokrene reformu radnog i prava kolektivnog pregovaranja, da bi se smanjili troškovi zapo&scar...

04.01. Richard Detje: "Modèle Allemagne"

U Francuskoj "Modèle Allemagne" ovih dana doživljava uskrsnuće, no ne kao onaj "rajnski kapitalizam" koji je označavao socijalnu državu, uravnotežene industrijske odnose i uski splet banaka i poduzeća. Usponom financijskog kapitalizma ovaj je model postao prošlost.Kad se danas govori o "Modèle Allemagne" misli se na tržište rada. Jer, dok razina nezaposlenosti u Europi doživljava rekord...

04.01. Werner Bonefeld: Koja je alternativa?

Ovaj govor Wernera Bonefelda održan je na Anarhističkom sajmu knjiga u Londonu u listopadu 2010. godine. Bonefeld kritizira alternative socijaldemokracije, odnosno zahtjev za brzom kapitalističkom akumulacijom kao ekonomskom bazom za stvaranje poslova, te poziva na borba protiv reduciranja života na radno vrijeme. I Želim započeti citatom s plakata Socijalističke radničke partije koji sam vidio na putu prema...

04.01. Dijana Ćurković i Goran Đulić: Neka piju mlijeko!

Ne toliko iz straha koliko iz općenitosti njihovih problema, naši sugovornici zatražili su da ostanu anonimni. "Nije bitno kako se zovem, svima nam je isto. Nekima je gore nego meni jer su morali dizati kredite da bi počeli proizvodnju, a sad su u škripcu. Ne tražimo ništa, samo da nam vrate ono malo koliko je bilo. S tim mislim da bismo nakratko mogli preživjeti." Proizvode vrhunsko mlijeko, ...

04.01. Ellen Meiksins Wood: Kapitalizam i socijalna prava

Prvo želim reći da mi je velika čast biti ovdje. Doista je privilegija govoriti pred ljudima koji su toliko posvećeni svome pozivu. Iako moram priznati da se pomalo osjećam kao prevarant. Što ja, na kraju krajeva, uopće znam o socijalnom radu? Najviše što sam se približila toj profesiji bilo je preko moje majke, koja je bila socijalna radnica još prije pedesetak godina. Sjećam se da nje...

04.01. Murray Smith: Europski radnički pokret - opasnosti i izazovi

Nema ničeg novog u činjenici da je europska radnička klasa napadnuta i u defenzivi. Od 1980-ih postoji sistemsko nastojanje, koordinirano od Europske unije (EU),  za nametanjem neoliberalnih politika u Europi. Ciljevi su smanjivanje cijene rada (plaće, naknade, socijalni programi), uklanjanje ograničenja kapitalu i otvaranje novih sektora ekonomije privatnom kapitalu. Svjedočili smo deregulaciji ekonomije, na...

04.01. Mario Kikaš: Apartheid poslije apartheida

FIFA: Dobar posao u Južnoj Africi Prateći dodjele domaćinstava najvećih globalnih sportskih (a onda i marketinških) manifestacija koje su često zalazile u “sive zone”, ne može ostati neprimjetna “zanimljiva” raspodjela organizacija spomenutih natjecanja koja svoju geopolitičku ekvivalenciju dobiva u klubu najbrže rastućih ekonomija svijeta BRICS-u koje u datim ekonomskim okolnostima...

04.01. Michael Lebowitz: Sedam teških pitanja

U travnju 2004. pozvan sam da održim prezentaciju o iskustvima jugoslavenskog samoupravljanja Komisiji o sindikalnom pokretu u bolivarskom revolucionarnom procesu na Drugoj svjetskoj konferenciji solidarnosti s bolivarskom revolucijom u Caracasu, Venecuela. U svom govoru o poukama iz tog iskustva (koje je preneseno i cirkulirano u Venecueli) identificirao sam osnovna svojstva samoupravljanja, kako se mijenjalo kro...

04.01. Greg Albo, Sam Gindin, Leo Panitch: Mrtva točka radničkog pokreta i ljevica

Želimo li učiniti nešto više od pukog čekanja da kriza završi i dozvoli nam da se vratimo kapitalizmu koji ni dosad nije ispunjavao naše potrebe, i više od pasivna promatranja toga kako nam kapitalizam dodatno ograničava živote, onda na dnevni red mora doći nov povijesni projekt. A da bi se to dogodilo, organizirano radništvo morat će biti jedan od njegovih ključnih aktera...

04.01. Andrea Milat: Pobuna radnica Kamenskog i kako se oduprijeti kapitalizmu (II.)

Radnice i Kamensko, Radnice u Kamenskom Kratka povijest Kamenskog od osnutka do propadanjaOdlukom Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 15. listopada 1949. na predlošku „ostataka“ sredstava i kadrova vojne proizvodnje, u Zagrebu se osniva Kamensko, poduzeće za proizvodnju konfekcije namijenjene širokoj potrošnji. Od samih početaka vidljiva je njegova orijentiranost na...

04.01. Hilary Wainwright: Novi sindikalizam u nastanku

Kako je financijska kriza u svojoj trenutnoj fazi mutirala u krizu financiranja javnog sektora i javnog duga, razvijao se fundamentalni napad na javne službe i sindikate javnih službi u naprednim kapitalističkim državama. Takvi napadi karakteristična su značajka neoliberalizma. No u ovoj novoj, autoritarnijoj fazi neoliberalizma, rezovi u javnim službama bili su agresivniji, a napadi na sindikate javnih službi i p...

04.01. Andrea Milat: Pobuna radnica Kamenskog i kako se oduprijeti kapitalizmu (I.)

Uvod U rujnu 2010. samoorganizirane radnice Kamenskog stupaju u štrajk glađu, koristeći se njime kao jedinom u tom trenutku dostupnom metodom borbe za vlastita radnička prava i pravo na dostojanstven život. Tim su činom fokus medijske pozornosti skrenule na sebe i u tom su fokusu ostale dulje nego što su mogle zamisliti. Njihovom samoorganizacijskom snagom i voljom da se bore za svoja prava počelo s...