Radnička prava

04.01. Werner Bonefeld: Koja je alternativa?

Ovaj govor Wernera Bonefelda održan je na Anarhističkom sajmu knjiga u Londonu u listopadu 2010. godine. Bonefeld kritizira alternative socijaldemokracije, odnosno zahtjev za brzom kapitalističkom akumulacijom kao ekonomskom bazom za stvaranje poslova, te poziva na borba protiv reduciranja života na radno vrijeme. I Želim započeti citatom s plakata Socijalističke radničke partije koji sam vidio na putu prema...

04.01. Dijana Ćurković i Goran Đulić: Neka piju mlijeko!

Ne toliko iz straha koliko iz općenitosti njihovih problema, naši sugovornici zatražili su da ostanu anonimni. "Nije bitno kako se zovem, svima nam je isto. Nekima je gore nego meni jer su morali dizati kredite da bi počeli proizvodnju, a sad su u škripcu. Ne tražimo ništa, samo da nam vrate ono malo koliko je bilo. S tim mislim da bismo nakratko mogli preživjeti." Proizvode vrhunsko mlijeko, ...

04.01. Ellen Meiksins Wood: Kapitalizam i socijalna prava

Prvo želim reći da mi je velika čast biti ovdje. Doista je privilegija govoriti pred ljudima koji su toliko posvećeni svome pozivu. Iako moram priznati da se pomalo osjećam kao prevarant. Što ja, na kraju krajeva, uopće znam o socijalnom radu? Najviše što sam se približila toj profesiji bilo je preko moje majke, koja je bila socijalna radnica još prije pedesetak godina. Sjećam se da nje...

04.01. Murray Smith: Europski radnički pokret - opasnosti i izazovi

Nema ničeg novog u činjenici da je europska radnička klasa napadnuta i u defenzivi. Od 1980-ih postoji sistemsko nastojanje, koordinirano od Europske unije (EU),  za nametanjem neoliberalnih politika u Europi. Ciljevi su smanjivanje cijene rada (plaće, naknade, socijalni programi), uklanjanje ograničenja kapitalu i otvaranje novih sektora ekonomije privatnom kapitalu. Svjedočili smo deregulaciji ekonomije, na...

04.01. Mario Kikaš: Apartheid poslije apartheida

FIFA: Dobar posao u Južnoj Africi Prateći dodjele domaćinstava najvećih globalnih sportskih (a onda i marketinških) manifestacija koje su često zalazile u “sive zone”, ne može ostati neprimjetna “zanimljiva” raspodjela organizacija spomenutih natjecanja koja svoju geopolitičku ekvivalenciju dobiva u klubu najbrže rastućih ekonomija svijeta BRICS-u koje u datim ekonomskim okolnostima...

04.01. Michael Lebowitz: Sedam teških pitanja

U travnju 2004. pozvan sam da održim prezentaciju o iskustvima jugoslavenskog samoupravljanja Komisiji o sindikalnom pokretu u bolivarskom revolucionarnom procesu na Drugoj svjetskoj konferenciji solidarnosti s bolivarskom revolucijom u Caracasu, Venecuela. U svom govoru o poukama iz tog iskustva (koje je preneseno i cirkulirano u Venecueli) identificirao sam osnovna svojstva samoupravljanja, kako se mijenjalo kro...

04.01. Greg Albo, Sam Gindin, Leo Panitch: Mrtva točka radničkog pokreta i ljevica

Želimo li učiniti nešto više od pukog čekanja da kriza završi i dozvoli nam da se vratimo kapitalizmu koji ni dosad nije ispunjavao naše potrebe, i više od pasivna promatranja toga kako nam kapitalizam dodatno ograničava živote, onda na dnevni red mora doći nov povijesni projekt. A da bi se to dogodilo, organizirano radništvo morat će biti jedan od njegovih ključnih aktera...

04.01. Andrea Milat: Pobuna radnica Kamenskog i kako se oduprijeti kapitalizmu (II.)

Radnice i Kamensko, Radnice u Kamenskom Kratka povijest Kamenskog od osnutka do propadanjaOdlukom Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 15. listopada 1949. na predlošku „ostataka“ sredstava i kadrova vojne proizvodnje, u Zagrebu se osniva Kamensko, poduzeće za proizvodnju konfekcije namijenjene širokoj potrošnji. Od samih početaka vidljiva je njegova orijentiranost na...

04.01. Hilary Wainwright: Novi sindikalizam u nastanku

Kako je financijska kriza u svojoj trenutnoj fazi mutirala u krizu financiranja javnog sektora i javnog duga, razvijao se fundamentalni napad na javne službe i sindikate javnih službi u naprednim kapitalističkim državama. Takvi napadi karakteristična su značajka neoliberalizma. No u ovoj novoj, autoritarnijoj fazi neoliberalizma, rezovi u javnim službama bili su agresivniji, a napadi na sindikate javnih službi i p...

04.01. Andrea Milat: Pobuna radnica Kamenskog i kako se oduprijeti kapitalizmu (I.)

Uvod U rujnu 2010. samoorganizirane radnice Kamenskog stupaju u štrajk glađu, koristeći se njime kao jedinom u tom trenutku dostupnom metodom borbe za vlastita radnička prava i pravo na dostojanstven život. Tim su činom fokus medijske pozornosti skrenule na sebe i u tom su fokusu ostale dulje nego što su mogle zamisliti. Njihovom samoorganizacijskom snagom i voljom da se bore za svoja prava počelo s...

04.01. Greg Albo, Sam Gindin, Leo Panitch: Deset teza o krizi

Interpretacija koju nudi ova knjiga prilično odudara od uobičajenih. Smještene je unutar analitičkog okvira radikalne političke ekonomije, a osobito njenih korijena u marksizmu i teoriji države. Stoga smo smatrali korisnim sažeto izložiti njene argumente u ovom, posljednjem, poglavlju, u tezama predstaviti svoje viđenje neoliberalnog razdoblja kapitalizma i krize te viziju i političke stavove koji stoje iza...