Radnička prava

Rezultati pretrage

Radnici prosvjeduju u Argentini, Ekvadoru, SAD-u, Indiji, Kini

Radnici prosvjeduju u Kanadi, Urugvaju, Indiji, Šri Lanci, Iranu, Palestini

Sindikati blokiraju izvoz oružja Izraelu: Internacionalna radnička solidarnost

Radnice prosvjeduju u Meksiku, Islandu, Argentini, Pakistanu, Maroku, Kini

Javni prijevoz, javno

Radnici prosvjeduju u Turskoj, Portugalu, Nigeriji, El Salvadoru, Kanadi

Radnici prosvjeduju u Egiptu, Čileu, Argentini, Šri Lanci, Portugalu

Život na asfaltu

Radnice prosvjeduju u Peruu, Keniji, Italiji, Izraelu, Šri Lanci, Kini

Tržnice Zagreb: “Ja čistim ovaj plac, a sebi na njemu ništa ne mogu priuštiti”

Radnici prosvjeduju u Iranu, Bangladešu, Portugalu, Nigeriji, Izraelu, Venezueli

Radnice prosvjeduju u Angoli, Iranu, Palestini, Sloveniji, Cipru

Petrokemija – pravo na rad, sad!

Radnici prosvjeduju u Iranu, Nigeriji, Latviji, Urugvaju, Sjevernom moru

Radnici prosvjeduju u Boliviji, Velikoj Britaniji, Indiji, Šri Lanci, Novom Zelandu

DŽEMPER ZA VINOGRAD: Zadnji voz za Ravne kotare

Radnici prosvjeduju u Indiji, Maleziji, Grčkoj, Velikoj Britaniji, Maroku

Ima li zdravstva za nas?

Radnice prosvjeduju u Peruu, Izraelu, Libanonu, Turskoj, SAD-u

Lea Bou Khater: Radničko organiziranje je najbrži i najjači put prema promjenama