Radnička prava

Rezultati pretrage

Pravna klinika: Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i njegov postupak otkazivanja

Pravna Klinika: Obveze poslodavca kod rada od kuće

Pravna klinika: Pravilnici o radu

Pravna klinika: Kolektivni višak radnika

Pravna klinika: Probni rad

Pravna klinika: Prava i obveze radničkog vijeća

Pravna klinika: Prava radnika tijekom i nakon privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) prema Zakonu o radu iz 2019.

Pravna klinika: Korištenje godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Pravna klinika: Naknada štete u radnom odnosu

Pravna klinika: Pravo radnika na izvanredni otkaz

Pravna klinika: Spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Pravna klinika: Izmjena ugovora o radu

Pravna klinika: Zahtjev za zaštitu prava radnika

Pravna klinika: Agencijski rad

Pravna klinika: Odgovornost radnika za štetu poslodavcu

Pravna klinika: Izvanredni otkaz i prava radnika kod prestanka ugovora o radu

Pravna klinika: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pravna klinika: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu