Rezultati pretrage

Pravna klinika: Korištenje godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Pravna klinika: Naknada štete u radnom odnosu

Pravna klinika: Pravo radnika na izvanredni otkaz

Pravna klinika: Spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Pravna klinika: Izmjena ugovora o radu

Pravna klinika: Zahtjev za zaštitu prava radnika

Pravna klinika: Agencijski rad

Pravna klinika: Odgovornost radnika za štetu poslodavcu

Pravna klinika: Izvanredni otkaz i prava radnika kod prestanka ugovora o radu

Pravna klinika: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pravna klinika: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu