Radnička prava

Rezultati pretrage

Pravna klinika: Izumi i tehnička unapređenja od strane radnika

Pravna klinika - Otkazni rok

Pravna klinika: Izmjena ugovora o radu

Pravna klinika: Pravo na stanku, dnevni odmor i tjedni odmor

Pravna klinika: Zahtjev za zaštitu prava radnika

Pravna klinika: Privremena nesposobnost za rad - bolovanje

Pravna klinika: Otkaz trudnici

Pravna klinika: Agencijski rad

Pravna klinika: Godišnji odmor i nejednak raspored radnog vremena usred korone

Pravna Klinika: Vrste otkaza koje poslodavac može dati radniku

Pravna Klinika: Rad posredstvom student servisa

Pravna klinika: Odgovornost radnika za štetu poslodavcu

Pravna Klinika: Što kad poslodavac ne uplaćuje doprinose za radnike?

Pravna klinika: Godišnji odmor

Pravna klinika: Radno vrijeme

Pravna klinika: Rad uz mirovinu

Pravna klinika: Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Pravna klinika: Dopušteni razlozi za redoviti otkaz ugovora o radu

Pravna klinika: Otpremnina kod sporazumnog raskida

Pravna klinika: Izvanredni otkaz i prava radnika kod prestanka ugovora o radu