21.09. Pravna klinika: Direktiva EU 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u EU

Medium naslovna

07.09. Pravna klinika: Prava za vrijeme nezaposlenosti

Medium naslovna

19.08. Pravna klinika: Specifična zdravstvena zaštita radnika

Medium naslovna

29.07. Pravna klinika: Priprema za zapošljavanje

Medium pk naslovna

29.06. Pravna klinika: Diskriminacija na područjima zapošljavanja i rada

Medium naslovna

19.05. Pravna klinika: Ugovor o najmu stana

Medium naslovna

26.04. Pravna klinika: Obveze poslodavca u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada

Medium naslovna

14.04. Pravna klinika: Rodiljne i roditeljske potpore

Medium naslovna

30.03. Pravna klinika: Osposobljavanje za rad na siguran način

Medium pk

15.03. Pravna klinika: Stres na radu ili u vezi s radom

Medium stres

24.02. Pravna klinika: Rad po učinku u određenom vremenu

Medium checklist business workplace notebook list check 1449503 pxhere.com

09.02. Pravna klinika: Prava radnika s invaliditetom

Medium pngkit handicapped png 3886863

28.01. Pravna klinika: Prijava poslodavca Inspekciji rada

Medium audit report verification magnifier auditor financial 1452813 pxhere.com

20.01. Pravna klinika: Prekršaji poslodavaca

Medium angry boss employee fired dismissed layoff 1639813 pxhere.com

04.01. Pravna klinika: Ugovor o radu

Medium man g16089d01d 1280

14.10. Pravna klinika: Prekovremeni rad

Medium stressed gc707e4a11 1280

22.09. Pravna klinika: Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i njegov postupak otkazivanja

Medium medium pxfuel.com 1

17.09. Pravna Klinika: Obveze poslodavca kod rada od kuće

Medium pxfuel.com

10.09. Pravna klinika: Pravilnici o radu

Medium pravilnik o radu sprjecava mnoge nesporazume 2017 12 11

02.09. Pravna klinika: Kolektivni višak radnika

Medium kolektivni otkaz